Santeon vindt dat de kwaliteit van de ziekenhuizen in Nederland veel beter kan. Hoewel de kwaliteit van onze zorg in vergelijking met andere landen relatief hoog is, is er op veel aspecten verbetering mogelijk en nodig.

Santeon is in 2010 opgericht en voortgekomen uit de Vereniging Samenwerkende Ziekenhuizen, om open samenwerking tussen de zeven Santeon ziekenhuizen te stimuleren, met als doel de medische zorg te verbeteren door continue vernieuwing.

Omdat wij geloven in continue vernieuwing

Voor onze patiënten

Om tot deze vernieuwing te komen, werken de mensen van Santeon ziekenhuizen met elkaar samen. De medische professionals kijken bij elkaar in de keuken om van elkaar te leren. Behandelingen en de resultaten worden systematisch vergeleken, waardoor de onderlinge variatie wordt teruggebracht en de kwaliteit in alle Santeon ziekenhuizen aantoonbaar beter wordt. Het belang van de patiënt staat hierbij centraal. Zo wordt hij ‘beter beter’; niet alleen de medische kwaliteit, maar ook de ervaring van de patiënt verbetert. Onder andere omdat hij in zijn eigen behandeling steeds meer geïnformeerd ‘regisseur’ wordt.

Toekomst

In de toekomst voorziet Santeon dat de samenwerking niet beperkt blijft tot professionals en patiënten, maar dat iedereen aan de kwaliteitsverbetering bijdraagt. Medische en andere professionals, huisartsen, studenten, onderzoekers, patiënten en burgers – kortom, iedereen die wil bijdragen – delen hun ideeën, ervaringen, gegevens en resultaten om de kwaliteit van de medische zorg steeds verder te verbeteren. Alle kleine stapjes die we samen kunnen maken leiden zo tot een grote verbetering van de medische zorg binnen en buiten de Santeon ziekenhuizen.

Samen voor vernieuwing

Santeon wil hierbij een leidende rol spelen. Dat vereist dat wij flexibel en transparant zijn en ons open en kwetsbaar opstellen. Dat we informatie en kennis niet voor onszelf houden en accepteren dat de beste ideeën ook van buitenaf kunnen komen. Maar ook dat we ieder onze individuele verantwoordelijkheid nemen om onze talenten in te zetten en we anderen stimuleren hun talenten verder te ontwikkelen. Ons doel is immers ervoor te zorgen dat de medische zorg structureel verbetert. We willen onze ideeën de wereld in sturen en ideeën uit de buitenwereld bij ons binnenlaten. Iedereen die daarbij wil en kan helpen is welkom.

  • Santeon is een ziekenhuisgroep die vernieuwing stimuleert door open samenwerking.
  • Samen voor vernieuwing.

Naar de website van Santeon

Nieuwberichten over Santeon

 

Santeon ziekenhuizen innoveren zorg met ICHOM

Santeon ziekenhuizen innoveren zorg met ICHOM

Santeon is als ziekenhuisgroep strategisch partner geworden van International Consortium for Health Outcomes Measurement ( ICHOM). De zes ziekenhuizen, waaronder OLVG, waren alle al individueel partner. ICHOM werkt met gerenommeerde zorginstellingen in de wereld samen om per aandoening één set uitkomstindicatoren te ontwikkelen. Uitkomstindicatoren laten zien wat medische zorg voor een patiënt oplevert. Het internationale kader betekent dat niet de beste zorginstelling van Nederland, maar die van de wereld als voorbeeld kan dienen.

Santeon en oncologische zorg

Santeon

Zo werken de Santeon-ziekenhuizen samen om de borstkankerzorg en prostaatkankerzorg te verbeteren

Profiel OLVG

Over het OLVG

  • Wie zijn we
  • Waar staan we voor
  • Besturing, inspraak, advies
  • Met wie werken we samen
Patient met medewerker OLVG

Vraag, compliment of klacht?

Wilt u iets doorgeven aan het OLVG? Hier leest u wat u kunt doen om ervoor te zorgen dat uw vraag, klacht of suggestie bij de juiste persoon terecht komt.

Onze Lieve Vrienden

Onze Lieve Vrienden

Van oudsher zijn in het OLVG vernieuwingen op basis van naastenliefde tot stand gekomen. Helpt u mee om het verblijf van patiënten te veraangenamen?
Lees meer over Onze Lieve Vrienden