Voor het behoud van topklinische functies richt het OLVG zich in toenemende mate op samenwerking en alliantievorming. De fusie met het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis vormt hierin het zwaartepunt.