Stichting Vrienden OLVG : vrienden maken het verschil

Stichting Vrienden OLVG wil een bijdrage leveren aan de sleutelrol van OLVG in de zorg en gezondheid van iedereen in onze grootstedelijke omgeving. Voor een beter leven in een gezonder Amsterdam.

Stichting Vrienden OLVG ondersteunt OLVG met projecten die hieraan bijdragen en die niet binnen het reguliere zorgbudget passen. Projecten die bijdragen aan het veraangenamen van de omgeving van patiënt en zijn naasten, en ook innovatieprojecten die buiten de reguliere zorginnovaties vallen.  

Vriend van OLVG worden

Bijna iedere Amsterdammer komt minimaal eenmaal in zijn leven in OLVG, bij geboorte, op de Spoedeisende Hulp of op bezoek. Zodoende neemt OLVG bij veel Amsterdammers een speciale plaats in. Natuurlijk hopen we dat al deze mensen vriend worden van OLVG.

Hoe kunt u vriend worden?

Wilt u ons eenmalig steunen? Dat kan heel eenvoudig door een donatie over te maken op rekening NL20 ABNA 0243478348 ten name van Stichting Vrienden OLVG.