Kerngegevens

OLVG is een topklinisch, topreferent opleidingsziekenhuis op twee hoofdlocaties in Amsterdam Oost en West. Naast deze hoofdlocaties heeft OLVG polikliniekfuncties op locatie Spuistraat. Beide hoofdlocaties bieden 24/7 basiszorg en spoedeisende hulp, met een Intensive Care en een centrum voor moeder en kind. Hierdoor kunnen patiënten dag en nacht rekenen op acute medische zorg door specialistische teams.

OLVG biedt onderscheidende zorg aan op het gebied van: hart, longen en vaten, oncologie en complexe chirurgie, orthopedie, hiv, obesitas en osas, psyche en soma, hersenen, stofwisseling en vaten. Door de fusie kan OLVG verder specialiseren, waardoor steeds hogere kwaliteit van zorg kan worden geboden bij complexe behandelingen.

De unieke positie als toonaangevend stadsziekenhuis van Groot Amsterdam blijkt uit het feit dat OLVG jaarlijks medische zorg biedt aan meer dan 500.000 patiënten. De Spoedeisende Hulp-afdelingen van beide locaties vormen samen de grootste SEH van Nederland. De cardiologen van het Hartcentrum voeren jaarlijks circa 2.500 dotterbehandelingen uit en  500 ablaties. Per jaar worden ruim 700 openhartoperaties uitgevoerd. Jaarlijks vinden er op beide locaties in totaal ongeveer 6.000 bevallingen plaats; 65% van de nieuwe Amsterdammers wordt in OLVG geboren.

Kerngegevens

Algemeen (aantallen)

2016

2015

Polibezoeken 589.145 586.905
(dag)opnamen 75.755 74.608
SEH-bezoeken 68.494 68.543
OK-operaties  22.238 23.532
Radiodiagnostiche verrichtingen 300.983 288.067
Klinisch chemische laboratoriumbepalingen 4.443.061 4.529.993

 

Speerpunten (behandelingen)

2016

2015

Hemodialyses 21.540 22.107
Ablaties 562 503
AICD implantaties 171 181
Dotterprocedures 2.590 2.658
Open-hart operaties 749 694
TAVI 74 69
Cataractoperaties 3.057 2.849
Obesitas operaties 253 225
Knie en heupprotheses 1.079 1.235
Bevallingen 6.239 5.966

 

Bedden

2016

2015

 - verpleegafdeling 506 506
 - post IC/High-care  5 5
 - intensive care  29 29
 - Coronaire Care Unit (CCU) 33 33
 - medische Psychiatrie (MPU) 5 5
 - suites neonatologie (oost) 13 13
 - grote bevalsuites (oost) 22 22
 - kleine bevalsuites  (oost) 18 18
 - bevalsuites (west) 16 16
 - kraamsuites (west) 16 16
sub-totaal beval/kraamsuites 85 85

 

capaciteit (aantallen)

2016

2015

Operatiekamers 25 22
Medewerkers (ultimo) 5.162 5.326
Medisch specialisten (ultimo) 289 278
Artsen in opleiding (ultimo) 217 215

 

Financieel resultaat

Geconsolideerd resultaat (afgeronde bedragen, in miljoenen euro’s)

Bedrijfsopbrengsten

2016

2015

Zorgomzet 513.257 500.102
Subsidies 37.992 37.470
Overige bedrijfsopbrengsten 16.843 19.905
Totaal bedrijfsopbrengsten 568.092 557.477

 

Bedrijfslasten

   
Personeelskosten 345.061 342.403
Overige bedrijfskosten 180.375 172.729
Afschrijvingskosten 33.297 32.759
Financiele baten en lasten 7.103 6.876
Totaal bedrijfslasten 565.836 554.767

 

Resultaat

   
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering 2.256 2.710
Belastingen -24 -207
Aandeel derden 58 -81
Resultaat boekjaar 2.290 2.422

 

Vermogenspositie en financiele ratio's

   
Weerstandsniveau A 20,7% 20,7%
Solvabiliteit 28,6% 27,2%
Resultaatsmarge 0,4% 0,4%
Liquiditeit (current ratio) 1,12 1,13