home

Vervolgopleiding tot neurologieverpleegkundige

Wil jij je kennis over neurologische aandoeningen verder verdiepen? In deze vervolgopleiding leer je alles om (hoog)complexe zorg te kunnen bieden aan neurologische en neurochirurgische patiënten.

Veel voorkomende neurologische ziektebeelden passeren tijdens de opleiding de revue. Onder andere aan de hand van casuïstiek uit de dagelijkse praktijk leer je alles over deze ziektebeelden, van diagnostiek tot behandeling. Hierbij is er aandacht voor de verschillende fases in de zorg binnen de zorgketen. Klinisch redeneren loopt als een rode draad door de opleiding heen.                       

Na afronding van de opleiding kun je geheel zelfstandig neurologische en neurochirurgische patiënten verzorgen op verpleegafdelingen neurologie en/of neurochirurgie, op de stroke care unit, op de polikliniek, in dagcentra van ziekenhuizen, in verpleeg- en verzorgingshuizen, in revalidatieklinieken en in de thuiszorg.

De opleiding start twee keer per jaar, in april en november, en duurt 13 maanden. Het theoriegedeelte wordt verzorgd door het opleidingsinstituut Amstel Academie. Het praktijkgedeelte vindt plaats op de afdeling Neurologie van OLVG met vaak een kortdurende stage extern in de ketenzorg. Lees meer over:

Opleidingsprogramma

De opleiding bestaat uit de volgende leereenheden:

Neurorevalidatie:

o.a. neurologische functiestoornissen, neuropsychologie, cerebrovasculaire aandoeningen, communicatiestoornissen, slikstoornissen, cognitieve stoornissen, extrapiramidale aandoeningen, MS, neuromusculaire aandoeningen, ziekten ruggenmerg/wervelkolom, dwarslaesie, neurochirurgie, dementie en dementiële stoornissen, delier, seksualiteit bij neurologische aandoeningen.

Neuro palliatieve zorg:

o.a. tumoren, endocriene aandoeningen, behandeltherapieën, pijn, vermoeidheid, palliatieve, zorg, verlieskunde, euthanasie, palliatieve sedatie en ethiek.

Neuro acute zorg:

o.a. neurotrauma, liquorcirculatiestoornissen, liquordrainage, epilepsie, bewustzijnsstoornissen, subarachnoïdale bloeding, trombolyse, infectieziekten, respiratoire insufficiëntie, monitoring en hoog complexe zorg.

Klinisch redeneren:

respiratoir systeem, cardiovasculair systeem, bloed, neurologisch systeem, vocht en elektrolytenbalans en digestieve systeem.

Gedurende de opleiding wordt er gewerkt met een opleidingsportfolio.

Opleidingsgegevens

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de vervolgopleiding tot Neuroverpleegkundige ben je BIG-geregistreerd als verpleegkundige, in dienst van OLVG en werkzaam op de afdeling Neurologie.

Opleidingsduur en lesdagen

De opleiding duurt 13 maanden en start twee keer per jaar: in april en november. Het totaal aantal lesdagen is 27. Je werkt gedurende de opleiding in een dienstverband van 32 uur.

Solliciteren

Ga naar werkenbijolvg om te kijken of de vacature open staat. Is dit niet het geval, maar wil je wel op de hoogte blijven? Abonneer je dan op OLVG vacaturemail

Voor vragen kun je contact opnemen met OLVG Recruitment, T 020  599 37 94.

Kosten en salaris

Het ziekenhuis betaalt de opleiding, inclusief de bijbehorende literatuur. Wel moet dan aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.*

Erkenning/accreditatie

De opleiding is CZO (College Zorgopleidingen)-erkend en geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&VN. Na afronding van de opleiding worden de punten toegekend.

* In principe vergoedt OLVG de kosten van de opleiding die aan het opleidingsinstituut moeten worden betaald. In sommige gevallen is de terugbetalingsregeling van toepassing. Dit is het geval wanneer de leer/arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer, of door de werknemer veroorzaakte verwijtbare redenen, gedurende de opleiding wordt beëindigd.

Meer weten?

Mevr. M Zadelhoff, adviseur Verpleegkundig en Medisch Ondersteunende Opleidingen
T: 020 510 84 18 
E: m.zadelhoff@olvg.nl

Bekijk voor meer informatie over de vervolgopleiding de website van de Amstel Academie.