home

Opleiding tot recoveryverpleegkundige

Wil jij je specialiseren in de pre- en postoperatieve zorg voor patiënten op de recoveryafdeling? Dan is de vervolgopleiding tot recoveryverpleegkundige iets voor jou. Je leert alle kennis en vaardigheden om goede en professionele zorg te verlenen aan patiënten van de diverse specialismen die op de recovery voorbijkomen.

Op de recovery liggen patiënten van alle leeftijden en specialismen die bijkomen van een operatieve of anesthesiologische behandeling. Na korte tijd gaan ze naar de verpleegafdeling of de IC. Als recoveryverpleegkundige ben je verantwoordelijk voor het herkennen, bewaken en voorkomen van vroege postoperatieve complicaties. Je verleent laagcomplexe tot hoogcomplexe zorg aan (beademings)patiënten. Dit doe je aan de hand van vastgestelde procedures, richtlijnen en protocollen onder directe of indirecte supervisie van een anesthesioloog. Daarnaast doe je voorbereidende werkzaamheden, zoals het installeren en controleren van apparatuur.

Na afronding van de opleiding kun je zelfstandig patiënten verplegen op de recoveryafdeling van een ziekenhuis. Lees meer over:

Opleidingsprogramma

De opleiding tot recoveryverpleegkundige duurt 15 maanden en start twee keer per jaar; in april en oktober. De opleiding bestaat uit een theorie- en praktijkgedeelte.

Theorie

Samen met zorg- en opleidingsinstellingen vernieuwt CZO Flex Level de CZO-erkende opleidingen voor (vervolg-) opleidingen voor gespecialiseerd verpleegkundige en medisch ondersteunende zorgprofessionals. Die opleidingen worden ondergebracht in een samenhangend én flexibel stelsel. Opleidingen en leerroutes zijn straks gebaseerd op EPA’s, flexibel en vernieuwend. En dát levert op veel vlakken resultaten op. Zo krijgen deze zorgverleners meer carrièremogelijkheden: ze worden efficiënter opgeleid, kunnen makkelijker in- en doorstromen én ze zijn klaar voor de zorgvraag van morgen.
Het theoriegedeelte bestaat uit ongeveer 23 – 25 lesdagen bij Expert College Nightingale Instituut. De opleiding bestaat uit de BAZ (Basis Acute Zorg) en daarna doormiddel van kern- en specifieke EPA’s voor de Recovery opleiding . De volgende onderwerpen komen aan bod:

•    Klinisch redeneren
•    Basiscardiologie
•    Vakverdieping basiscardiologie
•    Zuurstoftoediening en handbeademing
•    Basisvorming acute zorg
•    Anesthesiologie
•    Recovery
•    Hartfalen
•    Advanced Life Support
•    Shock en hemodynamiek
•    Beademing
•    Algemene chirurgie
•    Cardiochirurgie en neurochirurgie (facultatief)

Het theoretische gedeelte wordt deels samen gevolgd met studenten van andere opleidingen uit het deelgebied van de acute as.

Praktijk

Tijdens het praktijkgedeelte werk je op de recoveryafdeling. Je werkt met je vaste begeleiders afwisselend in Oost en/of West. Daarnaast zij er nog diverse stage’s op andere afdelingen. Gedurende het praktijkgedeelte werk je aan de hand van een E- portfolio en krijg je meerdere werkbegeleiders toegewezen. Tussentijds vinden er meerdere evaluaties plaats.


Opleidingsgegevens

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de vervolgopleiding tot recoveryverpleegkundige ben je gediplomeerd A-verpleegkundige en/of heb je de opleiding HBO-V afgerond. Bij voorkeur nemen we mensen aan met minimaal één jaar werkervaring als gediplomeerd verpleegkundige op een chirurgische afdeling.

Opleidingsduur en lesdagen

De opleiding start twee keer per jaar; in april en oktober. De opleiding duurt 15 maanden Er zijn 23 – 25 lesdagen. Je kunt gedurende de opleiding werken in een dienstverband van 32 of 36 uur.

Solliciteren

Ga naar werkenbijolvg om te kijken of de vacature open staat. Is dit niet het geval, maar wil je wel op de hoogte blijven? Abonneer je dan op OLVG vacaturemail

Voor vragen kun je contact opnemen met OLVG Recruitment,
T 020  599 37 94.

Kosten en salaris

Het ziekenhuis betaalt de opleiding, inclusief de bijbehorende literatuur. Wel moet dan aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan.*

Het salaris is conform CAO ziekenhuizen.

Accreditatie

De opleiding is gecertificeerd door het College  Zorgopleidingen (CZO). Als je de examenonderdelen van de opleiding succesvol afrondt, ontvang je een erkend CZO diploma.

* In principe vergoedt OLVG de kosten van de opleiding. Op sommige gevallen is de terugbetalingsregeling van toepassing. Dit is het geval wanneer de leer/arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer, of door de werknemer veroorzaakte verwijtbare redenen, gedurende de opleiding wordt beëindigd.

Meer weten?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met:

Dhr. Wim Mens, praktijkopleider
T: 020 510 2188
E: w.mens@olvg.nl

Of kijk voor meer informatie op de website van ExpertCollege e-learning & blended learning (enilearning.nl)