home

Opleiding tot obstetrieverpleegkundige

Wil jij je specialiseren in de zorg rondom zwangerschap, bevalling en kraamtijd? Tijdens de opleiding tot obstetrieverpleegkundige leer je alle kennis en vaardigheden om verpleegkundige zorg te kunnen bieden aan de zwangere vrouw, de barende vrouw, de kraamvrouw en het (ongeboren) kind. Ook het begeleiden van de partner maakt hier onderdeel van uit.

De diversiteit en onvoorspelbaarheid van de zorg en de snel wisselende zorgsituaties vragen van de obstetrieverpleegkundige kennis en kunde op het gebied van verloskunde, (acute) gynaecologie en fertiliteit. In acute en levensbedreigende situaties wordt er van je verwacht dat je spoedeisende hulp kunt verlenen.

Als je de opleiding hebt afgerond kun je geheel zelfstandig zorg verlenen aan zwangeren, barenden, kraamvrouwen en pasgeborenen. Lees meer over:

Opleidingsprogramma

Afhankelijk van je ervaring en je dienstverband duurt de opleiding 12, 15 of 17 maanden. De opleiding start twee keer per jaar; in januari/februari en september. De opleiding heeft een theorie- en een praktijkgedeelte.

Theorie

Het opleidingscentrum Amstel Academie verzorgt het theoretische gedeelte. Dit bestaat uit 35 lesdagen, verdeeld over 7 blokken. De volgende leereenheden komen aan bod:

  • Klinisch redeneren: volgens een vaste systematiek eigen observaties en interpretaties koppelen aan medische kennis.
  • Zwangere vrouwen
  • Barende vrouwen
  • Kraamvrouwen
  • Pasgeborenen
  • Fertiliteit
  • Algemene gynaecologie: acute gynaecologische zorgvraag en gynaecologische aandoeningen die van invloed zijn op de zwangerschap, de bevalling en de kraamperiode

Praktijk

Voor het praktijkgedeelte zijn er stages op de afdeling Neonatologie, de polikliniek Gynaecologie/Verloskunde, de polikliniek Fertiliteit en de operatiekamer. Daarnaast is er een stage buiten OLVG, waarbij je kennismaakt met kraamzorg, zwangerschapseducatie en eerstelijns verloskundige zorg.

Vrijstellingen

In het theoriegedeelte van de opleiding is een blok ‘verpleegkundige moeder en pasgeborene’ (vmp) geïntegreerd. Dit is een verplicht onderdeel van de obstetrieopleiding. Mocht je de vmp-opleiding al hebben afgerond, dan krijg je verschillende vrijstellingen, zowel in het theoriegedeelte als het praktijkgedeelte van de opleiding. De opleidingsduur is dan maximaal 1 jaar.

Opleidingsgegevens

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding tot obstetrieverpleegkundige ben je BIG-geregistreerd verpleegkundige.

Wil je de opleiding doen in OLVG, locatie Oost? Dan moet je de opleiding Verpleegkundige Moeder en Kind afgerond hebben. Op locatie Oost hebben we namelijk het Anna Paviljoen waar de zorg voor zowel moeder als (zieke) pasgeborenen (vanaf 30 weken zwangerschap) geïntegreerd wordt verleend in individuele suites. Als obstetrieverpleegkundige verleen je zorg voor de pasgeborenen tot midden-complexe zorgsituaties.

Opleidingsduur en lesdagen

De opleiding start twee keer per jaar, in januari/februari en september, en duurt 12, 15 of 17 maanden. Dit is afhankelijk van je dienstverband en eventuele vrijstellingen. Je kunt gedurende de opleiding werken in een dienstverband van 32, 34 en 36 uur. Er zijn 35 lesdagen verdeeld over 7 lesblokken.

Solliciteren

Ga naar werkenbijolvg om te kijken of de vacature open staat. Is dit niet het geval, maar wil je wel op de hoogte blijven? Abonneer je dan op OLVG vacaturemail

Voor vragen kun je contact opnemen met OLVG Recruitment,
T 020  599 37 94.

Kosten en salaris

Het ziekenhuis betaalt de opleiding, inclusief de bijbehorende literatuur. Wel moet dan aan de gestelde voorwaarden worden voldaan.*
Het salaris is conform CAO ziekenhuizen.

Accreditatie

De opleiding is gecertificeerd door het College Zorgopleidingen (CZO). Als je de examenonderdelen van de opleiding succesvol afrondt, ontvang je een obstetriediploma.

* In principe vergoedt OLVG de kosten van de opleiding die aan het opleidingsinstituut moeten worden betaald. In sommige gevallen is de terugbetalingsregeling van toepassing. Dit is het geval wanneer de leer/arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer, of door de werknemer veroorzaakte verwijtbare redenen, gedurende de opleiding wordt beëindigd.

Meer weten?


Mevr. R.B.F. Ludema, adviseur Verpleegkundig en Medisch Ondersteunende Opleidingen
T: 020 510 83 11
E: r.ludema@olvg.nl

Of kijk voor meer informatie over de opleiding op de website van de Amstel Academie.