Opleiding tot neonatologieverpleegkundige

Wil jij je specialiseren in de verpleegkundige zorg voor prematuren en zieke pasgeborenen? De vervolgopleiding tot neonatologieverpleegkundige biedt je alle kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt.

Als neonatologieverpleegkundige krijg je te maken met prematuren en zieke pasgeborenen met aangeboren en verworven aandoeningen. De ingrijpende en indringende problematiek van de pasgeborene en zijn/haar familie vraagt om een specifieke, empathische houding. Daarnaast wordt van je verwacht dat je meerdere vitale functies kunt bewaken onder snel wisselende omstandigheden. Je verzorgt de pasgeborene in nauwe samenwerking met zijn/haar ouders.

Als je de opleiding hebt afgerond, kun je geheel zelfstandig zorg verlenen aan prematuren en zieke pasgeborenen.

Afdelingsinformatie
Op de afdeling Neonatologie van OLVG, locatie West liggen te vroeg geboren kinderen vanaf 32 weken zwangerschap en zieke pasgeborenen.

OLVG, locatie Oost heeft het Anna Paviljoen, een post-ICHC-centrum voor pasgeborenen (vanaf 30 weken zwangerschap). In het Anna Paviljoen wordt geïntegreerde zorg gegeven aan moeders en pasgeborenen op individuele zorgsuites, ook als zij beiden acute en/of high care zorg nodig hebben. Dit betekent dat je als neonatologieverpleegkundige naast de zorg voor de pasgeborene ook zorg verleent aan de kraamvrouw. Lees meer over:

Opleidingsprogramma

De opleiding start twee keer per jaar; in april en oktober. De opleiding duurt 12 tot 15 maanden. Het opleidingsprogramma is gericht op de competenties die nodig zijn om zorg te bieden bij de acute opvang van zieke pasgeborenen die na de geboorte in een levensbedreigende situatie terechtkomen en bij wie meerdere vitale functies moeten worden bewaakt en /of kortdurend overgenomen. De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte.

Theorie

Het theoriegedeelte wordt verzorgd door het opleidingscentrum Amstel Academie en omvat verpleegkundige, beroepsondersteunende en medische vakken. Het aantal lesdagen is afhankelijk van eventuele vrijstellingen. Onder andere de volgende modules komen aan bod, waarin theorie en praktijk op elkaar zijn afgestemd:

  • Klinisch redeneren
  • Basiszorgverlening op de ICN/NEO/HCN
  • Respiratie deel I
  • Respiratie deel II
  • Pathologie op de ICN/NEO

Praktijk

Het praktijkgedeelte bestaat uit een praktijkleerperiode op de afdeling Neonatologie (op OLVG, locatie Oost of OLVG, locatie West) en een stageperiode van zes weken op de Intensive Care Neonatologie in VUmc of AMC.


Opleidingsgegevens

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding tot neonatologieverpleegkundige moet je BIG-geregistreerd verpleegkundige zijn en beschikken over startcompetenties op het gebied van zorg aan gezonde en zieke pasgeborenen. Deze kun je opdoen tijdens een voorwerktraject.

Extra toelatingseisen OLVG, locatie Oost:  

Om in het Anna Paviljoen met de opleiding tot neonatologieverpleegkundige te kunnen starten, moet je zowel het theorie- als het praktijkgedeelte van de vervolgopleiding tot verpleegkundige Moeder en Pasgeborene (VMP) hebben afgerond.

Extra toelatingseis OLVG, locatie West:

Om op de afdeling neonatologie van OLVG, locatie West met de opleiding te kunnen starten, moet je het theoriegedeelte van de vervolgopleiding tot verpleegkundige Moeder en Pasgeborene (VMP) hebben afgerond.

Opleidingsduur en lesdagen

De opleiding start twee keer per jaar; in april en oktober. De opleiding duurt 12 tot 15 maanden. Dit is afhankelijk van je ervaring en je dienstverband. Je werkt tijdens de opleiding in een dienstverband van minimaal 32 uur. Gedurende de gehele opleiding ben je in dienst bij OLVG.

Solliciteren

Ga naar werkenbijolvg om te kijken of de vacature open staat. Is dit niet het geval, maar wil je wel op de hoogte blijven? Abonneer je dan op OLVG vacaturemail.

Voor vragen kun je contact opnemen met OLVG Recruitment,
T 020  599 37 94.

OLVG, locatie Oost en OLVG, locatie West hebben aparte wervingsprocedures.

Kosten en salaris

Het ziekenhuis betaalt de opleiding, inclusief de bijbehorende literatuur.
Wel moet dan aan de gestelde voorwaarden worden voldaan.*

Het salaris is conform CAO ziekenhuizen.

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&VN.
Na afronding van de opleiding worden de punten toegekend.

* In principe vergoedt OLVG de kosten van de opleiding die aan het opleidingsinstituut moeten worden betaald. In sommige gevallen is de terugbetalingsregeling van toepassing. Dit is het geval wanneer de leer/arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer, of door de werknemer veroorzaakte verwijtbare redenen, gedurende de opleiding wordt beëindigd.

Meer weten?


Mevr. R.B.F. Ludema, adviseur Verpleegkundig en Medisch Ondersteunende Opleidingen
T: 020 510 83 11
E: r.ludema@olvg.nl

Of kijk voor meer informatie op de website van de Amstel Academie.