Opleiding tot laborant klinische neurofysiologie

Wil jij leren hoe je stoornissen opspoort in het functioneren van het centrale en perifere zenuwstelsel, de spieren en de bloedvoorziening van de hersenen? Tijdens de HBO-bacheloropleiding tot laborant klinische neurofysiologie leer je alle kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt.

Als laborant klinische neurofysiologie verricht je in opdracht van een medisch specialist onderzoek naar neurofysiologische verschijnselen en afwijkingen. De onderzoeken die patiënten ondergaan zijn niet altijd zonder risico’s. Daarom moet je continu de gezondheidstoestand van de patiënt in de gaten houden. Daarnaast werk je met geavanceerde elektronische apparatuur. Het is belangrijk dat je zorgvuldig en zelfstandig kunt werken, goed met mensen kunt omgaan en interesse hebt in techniek en onderzoek. Als laborant klinische neurofysiologie heb je een afwisselende baan waarbij zorg en techniek hand-in-hand gaan.

Na afronding van deze opleiding kun je geheel zelfstandig functioneren als laborant klinische neurofysiologie. Lees meer over:

Opleidingsprogramma

Tijdens deze opleiding leer je al werkend. Dit wil zeggen dat je naast je werk als laborant klinische neurofysiologie in opleiding op de afdeling Klinische Neurofysiologie in OLVG, zelfstandig studeert met behulp van schriftelijk studiemateriaal. De kennis die je in de boeken opdoet, breng je meteen in de praktijk.

Eerste studiejaar

De eerste vijf maanden ligt het accent van de opleiding op het aanleren van praktische vaardigheden en het assisteren bij diverse onderzoeken. De 7 maanden daarna moet je onder begeleiding minimaal 180 elektro-encefalogrammen (EEG’s) registreren. Deze periode wordt afgesloten met het praktijkexamen 1: registratie van het EEG.

In deze periode volg je ook een verpleegkundige stage en een aantal korte stages op andere afdelingen van het ziekenhuis, zoals de polikliniek Neurologie, Radiodiagnostiek en Vaatdiagnostiek.

Wat de theorie betreft komen er vakken aan bod zoals: werken op een afdeling Klinische Neurofysiologie, omgangskunde en communicatie, algemene medische kennis, toegepaste wis-, natuur- en scheikunde en een introductie van het normale EEG. 

Tweede studiejaar

In dit studiejaar komen onder meer de volgende theoretische onderwerpen aan bod: speciële anatomie en fysiologie, EEG en afwijkend EEG, EMG (elektromyografie) en EP (evoked potentials). Ook is het aanleren van praktische vaardigheden essentieel in het tweede studiejaar. Je gaat dan dieper in op de registratie en verslaglegging van afwijkende EEG’s, en het steeds meer zelfstandig uitvoeren van verschillende andere onderzoeken (o.a. EMG, EP, etc).

Derde studiejaar

In het derde en laatste jaar van de opleiding ga je nog dieper in op de modules EEG en afwijkend EEG. Ook komen signaalanalyse, ultrageluid, slaapdiagnostiek en nystagmografie aan de orde. Daarnaast ga je praktijkexamen 2 afleggen, wat bestaat uit een deel EMG-onderzoek en een deel verslaglegging en interpretatie van het EEG-onderzoek.

In de tweede helft van dit leerjaar volg je een externe stage van minimaal een week op een afdeling Klinische Neurofysiologie van een ander ziekenhuis. Je sluit de studie af met een afstudeeropdracht waarbij je een onderzoek uitvoert en daarvan een rapportage schrijft.

Opleidingsgegevens

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de HBO-opleiding tot laborant klinische neurofysiologie heb je een havo-diploma of een diploma op MBO-niveau 4 in de richting gezondheidszorg of techniek. Affiniteit met wiskunde, scheikunde en natuurkunde is gewenst.

Opleidingsduur en lesdagen

De opleiding duurt 3 jaar. Ieder studiejaar zijn er ongeveer twee verplichte contactdagen. Vaak staan die in het teken van een bepaald thema.

Tijdens het eerste jaar van de opleiding werk je in een fulltime dienstverband, in het tweede en derde studiejaar in een dienstverband van minimaal 75%.

Solliciteren

Op dit moment bieden wij geen opleidingsplekken. Wil je op de hoogte worden gebracht van de eerstvolgende wervingsronde? Abonneer je dan op OLVG vacaturemail.

Kosten en salaris

Het ziekenhuis betaalt de opleiding, inclusief de bijbehorende literatuur. Wel moet dan aan de gestelde voorwaarden worden voldaan.*

Het salaris is conform CAO ziekenhuizen.

Accreditatie

De opleiding is NVAO-geaccrediteerd. Na afronding van de opleiding ben je in het bezit van een bachelordiploma.

*Voorwaarden: In principe vergoedt OLVG de kosten van de opleiding die aan het opleidingsinstituut moeten worden betaald. In sommige gevallen is de terugbetalingsregeling van toepassing. Dit is het geval wanneer de leer/arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer, of door de werknemer veroorzaakte verwijtbare redenen, gedurende de opleiding wordt beëindigd.

Meer weten?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met Mevr. L. Kranstauber - van Wijngaarden, Teamleider Klinische Neurofysiologie
T: 020 599 30 39
E: l.kranstauber-vanwijngaarden@olvg.nl

Of kijk voor meer beroepsinformatie op de volgende websites: