Onder de naam Vice Versa, kennisdeling OLVG en Huisarts, worden diverse activiteiten op dit gebied georganiseerd. Het OLVG nam het initiatief samen met een aantal huisartsen om de nascholing gezamenlijk opnieuw te gaan organiseren. Om het wederzijdse leren van elkaar optimaal tot uitdrukking te laten komen, is gekozen voor de naam Vice Versa, kennisdeling huisarts en OLVG.

Veel activiteiten zijn ook voor andere disciplines interessant. Het gaat dan bijvoorbeeld om praktijkverpleegkundigen en diëtisten en zij kunnen zich dan ook inschrijven.

Alle soorten scholing en kennisdeling komen aan bod:

  • ketenzorg
  • diagnostisch toetsoverleg
  • thematische activiteiten
Ilona Statius-Muller
Ilona Statius Muller, lid bestuur Huisartsenkring Amsterdam en huisarts De Pijp:

'De toegevoegde waarde van Vice Versa is dat de samenwerkende artsen in de eerste en tweede lijn elkaar weten te vinden en elkaars mogelijkheden en krachten kennen. Dat kan door middel van kennisoverdracht binnen Vice Versa waar we optimaal samenwerken aan een doelmatige gezondheidszorg.'

Programma maandelijkse bijeenkomsten

Vice Versa presenteert maandelijkse bijeenkomsten met uiteenlopende onderwerpen. Deze bijeenkomsten worden gezamenlijk voorbereid en ingevuld door specialisten van het OLVG en huisartsen. Zie ook het programma met maandelijkse bijeenkomsten

Marieke Poel
Marieke Poel, accountmanager van het Huisartsenteam OLVG:

'Met Vice Versa geven we structuur aan de inhoudelijke discussie en kennisdeling, maar ook ruimte aan het elkaar beter leren kennen.'

Ondersteuning Teaching Hospital

Teaching Hospital van het OLVG ondersteunt Vice Versa vanwege haar expertise op het gebied van het organiseren van scholingen.

logo vice versa

Contact Vice Versa

Marieke Poel, accountmanager Huisartsenteam OLVG
m.poel@olvg.nl
(020) 599 25 63
06 - 525 640 98

Twitter @olvgviceversa

Werken bij OLVG

Het OLVG mag zich voor het zevende jaar op rij Top Werkgever noemen. Nieuwsgierig naar vacatures bij het OLVG? Kijk op http://www.werkenbijolvg.nl/