Het OLVG is een Teaching Hospital. Opleiding, onderwijs en onderzoek is dan ook een belangrijke kerndoelstelling van het OLVG. En niet alleen op medisch gebied, maar ook op andere terreinen. Een sterk ontwikkelde opleidings- en onderzoeksfunctie leidt niet alleen tot goed opgeleide en gemotiveerde professionals, maar ook tot een hoge kwaliteitsstandaard in het hele ziekenhuis.

Het OLVG maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ). De leden van de STZ bieden een goed opleidingsklimaat. Zij zorgen voor de borging en verhoging van de kwaliteit van de opleidingen en van de zorg. Als zodanig fungeren de STZ-ziekenhuizen als Teaching Hospital voor medische opleidingen, voor de opleiding HBO-V Duaal en voor verpleegkundige opleidingen en medische vervolgopleidingen.

Het OLVG werkt sinds begin 2003, op opleidings- en onderzoeksgebied, intensief samen met het AMC, waardoor het aantal opleidingsplaatsen voor studenten Geneeskunde en aankomend specialisten aanzienlijk groeit. Deze samenwerking biedt ook andere voordelen. Studenten kunnen bijvoorbeeld gebruik maken van de verschillende faciliteiten die beide ziekenhuizen bieden, zoals de Medische Bibliotheek en een zeer geavanceerd skillslab in het OLVG.

Geneeskunde onderwijs

Studenten Geneeskunde kunnen hun (junior)coschappen lopen in het OLVG.

Medische vervolgopleidingen

Artsen kunnen in het OLVG terecht voor hun opleiding tot medisch specialist.

Verpleegkundige opleidingen

Het OLVG biedt een breed scala aan verpleegkundige opleidingen. Zo kun je kiezen voor de duale variant van de HBO-V opleiding en voor verschillende verpleegkundige opleidingen.

Medische vervolgopleidingen

Geïnteresseerd in een opleiding voor een medisch-ondersteunende functie? In het OLVG kun je een opleiding tot bijvoorbeeld operatie-assistent of anesthesie-assistent volgen, maar er is nog veel meer mogelijk.

Skillslab en cursussen

De skillslabs van het OLVG vormen een goed geoutilleerd centrum voor de overdracht van medisch gerelateerde kennis, midden in Amsterdam. Het Teaching Hospital van het OLVG heeft de beschikking over skillslabs en lesruimtes. Daarnaast geeft het OLVG cursussen voor zowel artsen als verpleegkundigen.

Stages

Er bestaan er verschillende mogelijkheden om als scholier of student stage te lopen in het OLVG.