Opleidingen voor zorgprofessionals

Opleiding tot radiodiagnostisch laborant

Wil jij intensief omgaan met patiënten en tegelijkertijd werken met de meest geavanceerde röntgenapparatuur en computers? Dan is de vervolgopleiding tot radiodiagnostisch laborant iets voor jou. 

Als radiodiagnostisch laborant maak je met behulp van geavanceerde röntgenapparatuur en computers afbeeldingen van de inwendige mens. Je kijkt of de afbeelding technisch goed zijn en voldoende informatie geven om de radioloog een diagnose te kunnen laten stellen. Je krijgt te maken met patiënten met lichte kwetsuren, maar ook met patiënten die ernstig ziek zijn of een zwaar ongeluk hebben gehad. Dat maakt het werk soms geestelijk en lichamelijk zwaar, maar is aan de andere kant ook een uitdaging. In je werk is het belangrijk dat je zorgvuldig, zelfstandig, flexibel, servicegericht en stressbestendig bent.

Na afronding van de opleiding kun je zelfstandig, al dan niet in samenwerking met de radioloog, diverse radiodiagnostische onderzoeken doen. Lees meer over:

Opleidingsprogramma

De opleiding duurt 3 jaar en start in augustus/september. Het omvat een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Hierbij combineer je werken en leren.

Theorie

Het theoriegedeelte wordt verzorgd door het opleidingsinstituut Amstel Academie. Onderwerpen die tijdens het theoriegedeelte aan bod komen zijn: anatomie, fysiologie, pathologie, bacteriologie, steriliteit, ziekenhuishygiëne, röntgentechniek, stralingsfysica, stralingshygiëne, radiobiologie, psychologie, houding- en tiltechnieken, verpleegkunde, EHBO, reanimatietechnieken, omgangskunde, ethiek, onderzoeksmethoden, instelkunde, organisatie gezondheidszorg, juridische aspecten en automatisering in de gezondheidszorg.

Tussentijds vindt er toetsingen plaats. Het derde jaar sluit je af met een onderzoeksrapport, een schriftelijk examen stralingshygiënedeskundigheid niveau 4 A/B en een eindgesprek.

Praktijk

Tijdens het praktijkgedeelte werk je op de afdeling Radiologie van OLVG, locatie Oost of West. Daarnaast loop je stage op de SEH, de IC en de operatiekamers.

Tijdens je opleiding werk je aan de hand van een opleidingsportfolio. Hierin worden alle gegevens van het praktijk- en theoriegedeelte van de opleiding bewaard.

Opleidingsgegevens

Toelatingseisen Om toegelaten te worden tot de opleiding tot radiodiagnostisch laborant heb je een havo- of vwo-diploma met de vakken wiskunde en natuurkunde.

Opleidingsduur en lesdagen

De opleiding duurt 3 jaar en start in augustus/september. Je combineert werken en leren.

Gedurende de opleiding werk je in een fulltime dienstverband van 36 uur.
SolliciterenIeder jaar in januari/februari beginnen we met een selectieronde voor de opleiding, die in augustus/september start. Abonneer je op OLVG vacaturemail en word automatisch op de hoogte gebracht van de start van de selectieronde.
Kosten en salaris

Het ziekenhuis betaalt de opleiding, inclusief de bijbehorende literatuur. Wel moet dan aan de gestelde voorwaarden* worden voldaan. Tijdens de eerste vijf maanden, de beroepsvoorbereidende periode (BVP), krijg je een leerovereenkomst waar zakgeld aan verbonden is. De hoogte hiervan is leeftijdsafhankelijk

Na afronding van de BVP, krijg je een leerarbeidsovereenkomst en een leerlingensalaris dat conform CAO ziekenhuizen is.

DiplomaNa afronding van de opleiding ontvang je het Bewijs van Bevoegdheid Radiodiagnostisch Laborant. Hiermee kun je op een radiodiagnostische afdeling van een ziekenhuis werken en bijvoorbeeld ook bij het bevolkingsonderzoek borstkanker. Het diploma wordt in het buitenland erkend.

*Voorwaarden: In principe vergoedt OLVG de kosten van de opleiding die aan het opleidingsinstituut moeten worden betaald. In sommige gevallen is de terugbetalingsregeling van toepassing. Dit is het geval wanneer de leer/arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer, of door de werknemer veroorzaakte verwijtbare redenen, gedurende de opleiding wordt beëindigd.

Meer weten?

Informatie over de inhoud van deze opleiding kun je opvragen bij:

OLVG, locatie Oost:
Mevr. J. Kleine, Praktijkopleider
T: 020 599 33 16
E: j.c.kleine-vandijk@olvg.nl

OLVG, locatie West:
Mevr. K. Weerdenburg, Praktijkbegeleider
T: 020 510 82 03
E: k.rosenkrantz@olvg.nl