Opleidingen voor zorgprofessionals

Opleiding tot neonatologieverpleegkundige

Wil jij je specialiseren in de verpleegkundige zorg voor zieke pasgeborenen? De vervolgopleiding tot neonatologieverpleegkundige biedt je alle kennis en vaardigheden die je daarvoor nodig hebt.

Als neonatologieverpleegkundige krijg je te maken met zieke pasgeborenen met aangeboren en verworven aandoeningen en prematuren. De ingrijpende en indringende problematiek van de pasgeborene en zijn familie vraagt om een specifieke, empathische houding. Daarnaast wordt van je verwacht dat je meerdere vitale functies kunt bewaken onder snel wisselende omstandigheden. Je verzorgt de pasgeborenen in nauwe samenwerking met zijn/haar ouders.

Als je de opleiding hebt afgerond, kun je geheel zelfstandig zorg verlenen aan zieke pasgeborenen.

Afdelingsinformatie
Op de afdeling Neonatologie van locatie West liggen te vroeg geboren kinderen vanaf 32 weken zwangerschap en zieke pasgeborenen.

Locatie Oost heeft het Anna Paviljoen, een post-ICHC-centrum voor pasgeborenen (vanaf 30 weken zwangerschap). In het Anna Paviljoen wordt geïntegreerde zorg gegeven aan moeders en pasgeborenen op individuele zorgsuites, ook als zij beiden acute en/of high care zorg nodig hebben. Dit betekent dat je als neonatologieverpleegkundige naast de zorg voor de pasgeborene ook zorg verleent aan de kraamvrouw. Lees meer over:

Opleidingsprogramma

De opleiding start twee keer per jaar, in april en oktober, en duurt 12 tot 15 maanden. Het opleidingsprogramma is gericht op de competenties die nodig zijn om zorg te bieden bij de acute opvang van zieke pasgeborenen die na de geboorte in een levensbedreigende situatie terechtkomen en bij wie meerdere vitale functies moeten worden bewaakt en /of kortdurend overgenomen. De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte.

Theorie

Het theoriegedeelte wordt verzorgd door het opleidingscentrum Amstel Academie en omvat verpleegkundige, beroepsondersteunende en medische vakken. Het aantal lesdagen is afhankelijk van eventuele vrijstellingen. Onder andere de volgende modules komen aan bod, waarin theorie en praktijk op elkaar zijn afgestemd:

  • Klinisch redeneren
  • Basiszorgverlening op de ICN/NEO/HCN
  • Respiratie deel I
  • Respiratie deel II
  • Pathologie op de ICN/NEO

Praktijk

Het praktijkgedeelte bestaat uit een praktijkleerperiode op de afdeling Neonatologie (op locatie Oost of West) en een stageperiode van zes weken op de Intensive Care Neonatologie in VUmc of AMC.


Opleidingsgegevens

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding tot neonatologieverpleegkundige moet je BIG-geregistreerd verpleegkundige zijn en beschikken over startcompetenties op het gebied van zorg aan gezonde en zieke pasgeborenen. Deze kun je opdoen tijdens een voorwerktraject.

Extra toelatingseisen locatie Oost:  

Om in het Anna Paviljoen met de opleiding tot neonatologieverpleegkundige te kunnen starten, moet je zowel het theorie- als het praktijkgedeelte van de vervolgopleiding tot verpleegkundige Moeder en Pasgeborene (VMP) hebben afgerond.

Extra toelatingseis locatie West:

Om op de afdeling neonatologie in locatie West met de opleiding te kunnen starten, moet je het theoriegedeelte van de vervolgopleiding tot verpleegkundige Moeder en Pasgeborene (VMP) hebben afgerond.

Opleidingsduur en lesdagen

De opleiding start twee keer per jaar, in april en oktober, en duurt 12 tot 15 maanden. Dit is afhankelijk van je ervaring en je dienstverband. Je werkt tijdens de opleiding in een dienstverband van minimaal 32 uur. Gedurende de gehele opleiding ben je in dienst van OLVG.

Solliciteren

Op dit moment bieden wij geen opleidingsplekken. Wil je op de hoogte worden gebracht van de eerstvolgende wervingsronde? Abonneer je dan op OLVG vacaturemail. Locatie Oost en West hebben aparte wervingsprocedures.

Kosten en salaris

Het ziekenhuis betaalt de opleiding, inclusief de bijbehorende literatuur. Wel moet dan aan de gestelde voorwaarden worden voldaan.*

Het salaris is conform CAO ziekenhuizen.

Accreditatie

Deze opleiding is geaccrediteerd bij het kwaliteitsregister V&VN. Na afronding van de opleiding worden de punten toegekend.

*Voorwaarde: In principe vergoedt OLVG de kosten van de opleiding die aan het opleidingsinstituut moeten worden betaald. In sommige gevallen is de terugbetalingsregeling van toepassing. Dit is het geval wanneer de leer/arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer, of door de werknemer veroorzaakte verwijtbare redenen, gedurende de opleiding wordt beëindigd.

Meer weten?

Voor meer informatie kan je contact opnemen met:

OLVG, locatie Oost:

mevr. Y.J. Blees, afdelingsleider

T: 020 599 22 68

E: y.j.blees@olvg.nl

mevr. M.A. Stelwagen, Klinisch Verpleegkundig opleider

T: 020 599 22 01

E: m.a.stelwagen@olvg.nl

OLVG, locatie West:

mevr. C. Bos, praktijkopleider

T: 020 510 85 30

E: c.bos@olvg.nl

mevr. J.D.M. van Tilburg, teamleider

T: 020 510 84 31

E: j.vantilburg@olvg.nl

Of kijk voor meer informatie op de website van de Amstel Academie.