Opleidingen voor zorgprofessionals

Opleiding tot anesthesiemedewerker

Ben je op zoek naar een opleiding waarin je techniek en zorg kunt combineren? Als anesthesiemedewerker bewaak je de vitale lichaamsfuncties van de patiënt en assisteer je de anesthesioloog voor, tijdens en na een operatie. Samen met het operatieteam zorg je dat een operatie voor de patiënt zo goed mogelijk verloopt.

Als anesthesiemedewerker speel je een belangrijke rol in en om de operatiekamer. Samen met de anesthesioloog vorm je een team. Je bent medeverantwoordelijk voor de narcose. Je bedient de beademingsmachine en andere meet- en bewakingsapparatuurapparatuur. Maar ook pijnbestrijding en reanimatie horen bij je taken. Omdat je continu de toestand van de vitale lichaamsfuncties van de patiënt in de gaten houdt, moet je veel kennis van de fysiologie van de mens hebben. Je werkt met veel verschillende soorten medicijnen, dus je weet ook veel van farmacologie.

Naast technische vaardigheden, moet je natuurlijk ook goed met de patiënt om kunnen gaan. Je begeleidt de patiënt, je geeft uitleg en stelt hem/haar gerust. De anesthesiemedewerker is iemand waar de anesthesioloog, het OK-team en de patiënt op moeten kunnen vertrouwen.

Na afronding van de opleiding kun je op basis van eigen deskundigheid, onder verantwoordelijkheid van de anesthesioloog, jouw werkzaamheden verrichten. Lees meer over:

Opleidingsprogramma

De opleiding duurt 3 jaar en start in september en zo mogelijk ook in maart. Het bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Het theoriegedeelte wordt verzorgd door het opleidingscentrum Amstel Academie. De opleiding bestaat uit een beroepsvoorbereidende periode (BVP) van 4 maanden en een beroepspraktijkperiode (BBP).

Beroepsvoorbereidende periode (BVP)

In deze periode richt jij je op een algemene oriëntatie op het werken in het ziekenhuis. We maken onder meer een start met algemene lessen anatomie/fysiologie en ziekteleer.

Beroepspraktijkperiode (BBP)

In deze periode staat de beroepssituatie van de anesthesiemedewerker centraal. In de praktijk betekent dit dat je op basis van kennis, vaardigheden en houding doelmatig leert handelen. Daarnaast moet je de gemaakte keuzes en beslissingen in het werk kunnen verantwoorden. Daarover moet worden gereflecteerd. Afwisselend zijn er theorielesblokken op school en praktijkperiodes in het ziekenhuis. Er zijn zes praktijkleerperioden van in totaal 32 maanden. Elke periode wordt afgesloten met een assessment, een praktijkbeoordeling en theorietoetsen. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van een eigen kwaliteitsonderzoek.

Gedurende je opleiding werk je met een opleidingsportfolio. Hierin staan alle gegevens van je opleiding en je gebruikt het om al je praktische en theoretische resultaten, verslagen en opdrachten in te verzamelen.

Opleidingsgegevens

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding tot anesthesiemedewerker ben je minimaal 18 jaar oud en heb je een havo- of vwo-diploma met de vakken natuurkunde en scheikunde. Met voorkeur voor ook nog biologie en wiskunde. Of je hebt een HBO-V-diploma. Ook dan is het een pre als je in je vooropleiding een exact pakket hebt gehad.

Opleidingsduur en lesdagen

Voor niet-verpleegkundigen duurt de opleiding 3 jaar. Verpleegkundigen kunnen 2,5 maand na de start van de opleiding instromen. Dit is wel afhankelijk van de verpleegkundige vooropleiding, de opgebouwde ervaring en het slagen voor de entreetoets.

Gedurende de opleiding werk je in principe in een fulltime dienstverband van 36 uur.

Solliciteren

Wil je op de hoogte blijven van de start van de werving op beide locaties van OLVG? Abonneer je dan op OLVG vacaturemail. Vanwege de grote belangstelling nodigen wij alleen degenen voor een gesprek uit die het beste voldoen aan de gewenste vooropleiding en competenties. Een dag meelopen is alleen mogelijk tijdens de sollicitatieprocedure.

Kosten en salaris

Het ziekenhuis betaalt de opleiding, inclusief de bijbehorende literatuur. Wel moet er voldoon worden aan de gestelde voorwaarden.*

Tijdens de eerste vier maanden, de beroepsvoorbereidende periode (BVP), krijg je een leerovereenkomst waaraan zakgeld verbonden is. De hoogte hiervan is leeftijdsafhankelijk. Na afronding van de BVP, krijg je een leerarbeidsovereenkomst en een leerlingensalaris dat conform CAO ziekenhuizen is.

Diploma

Na afronding van de opleiding ontvang je het landelijk erkende CZO-diploma voor anesthesiemedewerker. Het opleidingstraject de Amstel Academie is ook erkend door de International Federation of Nurse Anesthetist (IFNA).

*Voorwaarden: In principe vergoedt OLVG de kosten van de opleiding die aan het opleidingsinstituut moeten worden betaald. In sommige gevallen is de terugbetalingsregeling van toepassing. Dit is het geval wanneer de leer/arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer, of door de werknemer veroorzaakte verwijtbare redenen, gedurende de opleiding wordt beëindigd.

Meer weten?

Informatie over de inhoud van deze opleiding kun je opvragen bij:

OLVG, locatie Oost:

Mevr. A. B. De Haan, Praktijkopleider

T: 020 510 87 03

E: a.dehaan-vandervelde@olvg.nl

OLVG, locatie West: 

Mevr. H.P Liew, Praktijkopleider

T: 020 599 21 27

E: h.p.liew@olvg.nl

Of kijk voor meer informatie op de website van Amstel Academie.