Opleidingen voor zorgprofessionals

Opleiding tot anesthesiemedewerkerzoek je naar een opleiding waarin je techniek en zorg kunt combineren?

Als anesthesiemedewerker bewaak je de vitale lichaamsfuncties van de patiënt en assisteer je de anesthesioloog voor, tijdens en na een operatie. Samen met het operatieteam zorg je dat een operatie voor de patiënt zo goed mogelijk verloopt.

Je speelt een belangrijke rol in en om de operatiekamer. Samen met de anesthesioloog vorm je een team. Je bent medeverantwoordelijk voor de narcose. Je bedient de beademingsmachine en andere meet- en bewakingsapparatuur. Maar ook pijnbestrijding en reanimatie horen bij je taken. Omdat je continu de toestand van de vitale lichaamsfuncties van de patiënt in de gaten houdt, moet je kennis van de fysiologie van de mens hebben. Je werkt met verschillende soorten medicijnen, en weet dus veel van farmacologie.

Naast technische vaardigheden, moet je natuurlijk ook goed met de patiënt om kunnen gaan. Je begeleidt de patiënt, je geeft uitleg en stelt hem/haar gerust. De anesthesiemedewerker is iemand waar de anesthesioloog, het OK-team en de patiënt op moeten kunnen vertrouwen.

Na afronding van de opleiding verricht je, onder verantwoordelijkheid van de anesthesioloog, jouw werkzaamheden. Lees meer over:

Opleidingsprogramma

De opleiding start twee keer per jaar, in september en maart, duurt in principe 3 jaar en bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. De opleiding bestaat uit een beroepsvoorbereidende periode (BVP) van 4 maanden en een beroepspraktijkperiode (BBP).

Beroepsvoorbereidende periode (BVP)

In deze periode richt jij je op een algemene oriëntatie op het werken in het ziekenhuis. We maken onder meer een start met algemene lessen anatomie/fysiologie en ziekteleer.

Beroepspraktijkperiode (BBP)

In deze periode staat de beroepssituatie van de anesthesiemedewerker centraal. In de praktijk betekent dit dat je op basis van kennis, vaardigheden en houding doelmatig leert handelen. Daarnaast moet je de gemaakte keuzes en beslissingen in het werk kunnen verantwoorden. Daarover moet worden gereflecteerd. Afwisselend zijn er theorielesblokken op school en praktijkperiodes in het ziekenhuis. Er zijn zes praktijkleerperioden van in totaal 32 maanden. Elke periode wordt afgesloten met een assessment, een praktijkbeoordeling en theorietoetsen. De opleiding wordt afgesloten met een presentatie van een eigen kwaliteitsonderzoek.

Gedurende je opleiding werk je met een opleidingsportfolio. Hierin staan alle gegevens van je opleiding en je gebruikt het om al je praktische en theoretische resultaten, verslagen en opdrachten in te verzamelen.

Opleidingsgegevens

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de opleiding tot anesthesiemedewerker ben je minimaal 18 jaar oud en heb je een havo- of vwo-diploma met de vakken natuurkunde en scheikunde. Ook als je een hbo-v diploma hebt geven wij de voorkeur aan een exacte vooropleiding op HAVO-niveau.

Opleidingsduur en lesdagen

Voor niet-verpleegkundigen duurt de opleiding 3 jaar. Verpleegkundigen kunnen 2,5 maand na de start van de opleiding instromen. Dit is wel afhankelijk van de verpleegkundige vooropleiding, de opgebouwde ervaring en het slagen voor de entreetoets.

Gedurende de opleiding werk je in principe in een fulltime dienstverband van 36 uur.

Solliciteren

Wil je op de hoogte blijven van de start van de werving op beide locaties van OLVG? Abonneer je dan op OLVG vacaturemail. Vanwege de grote belangstelling nodigen wij alleen degenen voor een gesprek uit die het beste voldoen aan de gewenste vooropleiding en competenties. Een dag meelopen is alleen mogelijk tijdens de sollicitatieprocedure.

Kosten en salaris

Het ziekenhuis betaalt de opleiding, inclusief de bijbehorende literatuur. Wel moet er voldoon worden aan de gestelde voorwaarden.*

Tijdens de eerste vier maanden, de beroepsvoorbereidende periode (BVP), krijg je een leerovereenkomst waaraan zakgeld verbonden is. De hoogte hiervan is leeftijdsafhankelijk. Na afronding van de BVP, krijg je een leerarbeidsovereenkomst en een leerlingensalaris dat conform CAO ziekenhuizen is.

Diploma

Na afronding van de opleiding ontvang je een CZO-diploma met NLQF6-waardering (bachelor).

*Voorwaarden: In principe vergoedt OLVG de kosten van de opleiding die aan het opleidingsinstituut moeten worden betaald. In sommige gevallen is de terugbetalingsregeling van toepassing. Dit is het geval wanneer de leer/arbeidsovereenkomst op verzoek van de werknemer, of door de werknemer veroorzaakte verwijtbare redenen, gedurende de opleiding wordt beëindigd.

Meer weten?

Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met:

Mevr. Alexandra Rootsaert, praktijkopleider
T: 020 599 21 27
E: A.A.F.Rootsaert@olvg.nl