Home

Online geboorteaangifte locatie Oostsamenwerking met gemeente Amsterdam 

Als u bevallen bent in OLVG, locatie Oost is het mogelijk om uw geboorteaangifte online te regelen. Snel en makkelijk, want u hoeft niet meer naar het Stadsloket. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden online geboorteaangifte

Omdat het een proef van de gemeente Amsterdam betreft, kunt u alleen online aangifte doen als u bevallen bent in OLVG, locatie Oost. Daarnaast geldt nog een aantal voorwaarden

  •   U geeft het kindje binnen 3 dagen na de geboorte aan
  •   U bent de ouder(s) van het kindje
  •   U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)
  •   Minimaal 1 van de ouders heeft de Nederlandse nationaliteit
  •   De aangevende ouder heeft een DigiD

Welke documenten heeft u nodig?

Om online geboorteaangifte te kunnen doen, heeft u het volgende nodig om te uploaden:

  • Het geboortebewijs. U moet een foto of scan van het geboortebewijs uploaden. 
  • Is uw kindje voor de geboorte erkend in een andere gemeente dan Amsterdam? Dan is het verplicht de erkenningsakte te uploaden.
  • Is voor de geboorte naamkeuze gedaan in een andere gemeente dan Amsterdam? Dan is het verplicht de akte van naamkeuze te uploaden.
  • Heeft u een verklaring  die is afgegeven door de Stichting Donorgegevens? Dan moet u deze uploaden.

Erkennen

Kijk voor meer informatie over erkennen op amsterdam.nl/erkenningkind

Online geboorteaangifte doen

Voldoet u aan de voorwaarden en hebt u alle documenten die nodig zijn om te uploaden? Dan kan u de geboorteaangifte online doen. Dit kan zowel met een computer als met uw smartphone of tablet. De link naar het formulier om uw geboorteaangifte te doen vindt u op het geboortebewijs. Deze kan u downloaden via uw MijnOLVG account.

Formulier online geboorteaangifte 

Geboorteaangifte op het Stadsloket

Is het niet mogelijk om het digitaal te doen? Of lukt het online aangeven niet? Maak dan een afspraak om de geboorte van uw kindje bij een van de 7 Stadsloketten aan te geven. Dit doet u online via amsterdam.nl/afspraak U kunt ook bellen met het informatienummer 14 020 (maandag t/m vrijdag van 08.00 - 18.00 uur).