Home

Online geboorteaangifte locatie Oostsamenwerking met gemeente Amsterdam 

Als u bevallen bent in OLVG, locatie Oost is het mogelijk om vanaf 5-1-2021 uw geboorteaangifte online te regelen. Snel en makkelijk, want u hoeft niet meer naar het Stadsloket. U moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Voorwaarden online geboorteaangifte

Omdat het een proef van de gemeente Amsterdam betreft, kunt u alleen online aangifte doen als u bevallen bent in OLVG, locatie Oost. Daarnaast geldt nog een aantal voorwaarden:

  •   U geeft het kindje binnen 3 dagen na de geboorte aan
  •   U bent de ouder(s) van het kindje
  •   U staat ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP)
  •   Minimaal 1 van de ouders heeft de Nederlandse nationaliteit
  •   De aangevende ouder heeft een DigiD

Welke documenten heeft u nodig?

Om online geboorteaangifte te kunnen doen, heeft u het volgende nodig om te uploaden:

  • Het geboortebewijs. Vraag het geboortebewijs aan een van de medewerkers van OLVG, locatie Oost. Een foto of scan van dit bewijs moet u uploaden.
  • Is uw kindje voor de geboorte erkend in een andere gemeente dan Amsterdam? Dan is het verplicht de erkenningsakte te uploaden.
  • Is voor de geboorte naamkeuze gedaan in een andere gemeente dan Amsterdam? Dan is het verplicht de akte van naamkeuze te uploaden.
  • Heeft u een verklaring  die is afgegeven door de Stichting Donorgegevens? Dan moet u deze uploaden.

Als uw kindje nog niet is erkend of u meer wilt weten over erkenning, ga dan naar amsterdam.nl/erkenningkind

Online geboorteaangifte doen

Voldoet u aan de voorwaarden en hebt u alle documenten die nodig zijn om te uploaden? Kies dan onderstaand formulier om uw online geboorteaangifte te doen. Dit kan zowel met een computer als met uw smartphone of tablet.  Let op: u heeft het officiele geboortebewijs van OLVG nodig. Controleer of u het juiste document in uw bezit heeft. 

Formulier online geboorteaangifte

Geboorteaangifte op het Stadsloket

Is het niet mogelijk om het digitaal te doen? Of lukt het online aangeven niet? Maak dan een afspraak om de geboorte van uw kindje bij een van de 7 Stadsloketten aan te geven. Dit doet u online via amsterdam.nl/afspraak U kunt ook bellen met het informatienummer 14 020 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 18.00 uur).