Aandoeningen & behandelingen

Obesitas bij kinderenu kunt hiervoor terecht bij Kindergeneeskunde

Obesitas is een medische term voor ernstig overgewicht. In de afgelopen jaren is het aantal kinderen in Nederland met obesitas verdubbeld. Door obesitas kan een kind ernstige gezondheidsklachten krijgen. Het is dus belangrijk om er op tijd iets aan te doen.

Hoe ontstaat het?

Slechts bij 5% van de kinderen met obesitas is er een duidelijke medische en/of psychologische oorzaak te vinden. Bij de meeste kinderen ligt de oorzaak in een combinatie van factoren: te weinig bewegen, te veel en te energierijk eten en een erfelijke aanleg voor obesitas.

Een hulpmiddel voor het vaststellen van overgewicht is de BMI (Body Mass Index). Het BMI is te berekenen door middel van de volgende som: het gewicht in kilogrammen x de lengte in centimeters. Via een speciale tabel voor kinderen kunt u zien of er sprake is van overgewicht bij uw kind.

Klachten

Ernstig overgewicht kan lichamelijke en psychologische klachten veroorzaken:

  • hoog cholesterolgehalte
  • suikerziekte (diabetes)
  • bot- en gewrichtspijn
  • hoge bloeddruk
  • ademhalingsproblemen tijdens de slaap
  • depressieve klachten
  • onzekerheid, negatief zelfbeeld
  • (leer)problemen op school

Behandeling

Het is belangrijk om obesitas zo snel mogelijk aan te pakken. Uw huisarts of JGZ-arts verwijst u door naar het spreekuur ''Kinderen met ernstig overgewicht'' van OLVG. Hier krijgen kinderen met obesitas een intensief programma aangeboden.

Vaak hoeft een kind niet af te vallen om slanker te worden. Doordat een kind in de lengte groeit, is het vaak voldoende om het gewicht constant houden: door een tijd lang niet zwaarder te worden, vermindert het overgewicht. Het is bewezen dat gedragstherapie, gericht op het veranderen van eet- en beweegpatronen, het beste resultaat geeft.

Vragen & contact

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met de afdeling Kindergeneeskunde.