Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Woensdag 21 februari 2018

ZorgDomein niet meer weg te denken

Binnen OLVG is ZorgDomein niet meer weg te denken als digitaal instrument om informatie veilig en compleet binnen te krijgen bij een aanvraag of een verwijzing. Accountmanager eerste lijn Marieke Poel is blij dat steeds meer verwijzers de weg via ZorgDomein gevonden hebben. Toch vraagt ZorgDomein voortdurend aandacht.

Marieke: ‘ZorgDomein is een dynamisch geheel dat telkens opnieuw geëvalueerd en bijgesteld moet worden. Om die reden gaan we in 2018 wederom per specialisme evaluaties organiseren. Ook de harmonisatie van het aanbod van beide locaties staat op de agenda. Daarnaast blijft het verwerken van de orders een belangrijk aandachtspunt. OLVG belt in principe na de verwijzing de patiënt voor een afspraak, maar de patiënt kan echter ook altijd zelf bellen met het nummer op het patiëntbericht.’

Ontwikkelingen  

Afgelopen jaar was het eindelijk zo ver dat OLVG extra vragen bij de verwijzingen kon stellen. Zoals het toevoegen van de KOPAC-uitslag bij een afwijkend uitstrijkje, of de vraag of de patiënt antistolling gebruikt. Hier was al langere tijd behoefte aan, en OLVG maakte dit met een wijzigingsverzoek vanuit de regio Amsterdam mogelijk. Ook diende OLVG een verzoek in om de verwijzers in ZorgDomein te kunnen laten aangeven of de patiënt de Nederlandse taal onmachtig is, doof, slechthorend of laaggeletterd. Op die manier kan OLVG het consult beter voorbereiden. Dit verzoek is ingediend, maar nog niet gehonoreerd.

Conclusies jaarcijfers 2017

  • Het aantal verwijzingen via ZorgDomein groeit nog steeds. De groei is duidelijk wel minder dan voorgaande jaren. In de regio is OLVG koploper als het gaat om de aantallen. Voor de regioziekenhuizen is het niet bekend hoeveel procent van de nieuwe patiënten via ZorgDomein komen. Voor OLVG wel.
  • Bij het percentage nieuwe patiënten via ZorgDomein is de groei afgenomen. Hierin bestaat de top drie specialismen uit: Dermatologie, Urologie en KNO. 
  • De drie specialismen, die via ZorgDomein minder nieuwe patiënten krijgen dan de rest, zijn: Pijncentrum, Cardiologie en Longziekten. 
  • Ook tussen de beide locaties is nog wel verschil. De verwachting is dat dit nog bij gaat trekken.
  • Verloskundigen kunnen vanaf december 2016 gebruikmaken van ZorgDomein. Ze kunnen bij de verwijzing de zwangerschapskaart direct meesturen, zodat ook deze direct in Epic terecht komt.
  • Ook in de diagnostische aanvragen is de snelle groei eruit. Het aantal aanvragen voor Radiologie stijgt nog wel. Bij de diagnostiek kan (nog) niet berekend worden hoeveel van de totale productie via ZorgDomein komt.

Bekijk hier het overzicht van alle cijfers over 2017.