Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 29 april 2019

Wat kost tandheelkundige zorg in OLVG?

Tandheelkundige zorg valt buiten de DBC financierssystematiek van ziekenhuizen. Bij het doorverwijzen van patiënten naar Mondziekten, Aangezichts- en Kaakchirurgie is er soms onduidelijkheid over de vergoeding van deze zorg. De zorg van de MKA-chirurg valt in de meeste gevallen onder de medische zorgverzekering en gaat ten koste van het eigen risico.

Op de website van OLVG staan nu ook de passantentarieven, opgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). In deze lijst kunt u de tarieven van alles codes (zorgactiviteiten) terugvinden. De declaratiecodes van MKA in OLVG beginnen met 23, u vindt ze op de laatste pagina van de lijst. Tandartsen kunnen hun patiënten hierop wijzen zodat de patiënt inzicht krijgt in de te verwachten kosten. www.olvg.nl/onze-tarieven

Betrokken zorgverleners en afdelingen