Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Donderdag 28 november 2019

Wat hoort (niet) thuis bij Urologie?

De afdeling Urologie heeft het afgelopen jaar te maken gehad met een toename van de toestroom van patiënten. Dit komt onder meer door het wegvallen van MC Slotervaart en de nieuwe techniek bij prostaatbiopten. Vanwege de drukte op de afdeling brengen we graag onder de aandacht welke indicaties wel en geen reden zijn tot verwijzing naar Urologie in OLVG. Voorts hebben de urologen afgesproken welke problemen zij niet of minder willen zien, om voor de relevante problematiek ruimte te houden.

Zo zorgen we er samen voor dat patiënten niet onnodig lang hoeven te wachten.
De focus van de Urologie in OLVG ligt op prostaatkankerzorg (diagnostiek en nabehandeling), nierstenen, mictieklachten en incontinentie voor urine.

Uroloog en unitleider dr. Ernst van Haarst heeft voor u op een rijtje gezet bij welke veelvoorkomende indicaties een verwijzing naar Urologie vaak niet nodig is.

Teleconsultatie

De afdeling Urologie is in september gestart met teleconsultatie, zodat niet-spoedeisende vragen via een teleconsult beantwoord kunnen worden.

Urineweginfecties

In het geval van urineweginfecties kunt u oudere patiënten altijd doorverwijzen. Jonge vrouwen met recidiverende infecties hoeven niet naar de uroloog. Mannen daarentegen moeten bij recidief altijd worden doorverwezen.

Stressincontinentie en overactieve blaas

Het advies is om altijd eerst te starten met een goede mictielijst en bekkenfysiotherapie (dit valt onder de basisverzekering als er sprake is van incontinentie en er gebruik wordt gemaakt van een geregistreerd bekkenfysiotherapeut).

Erectiele disfunctie

Is patiënt jonger dan 40 jaar dan is er zeer waarschijnlijk geen lichamelijk probleem en kunt u de patiënt beter naar een seksuoloog verwijzen. Ook bij patiënten met bekende risicofactoren (roken, diabetes mellitus type 2, te hoog cholesterol) is verwijzing niet zinvol omdat aanvullend onderzoek niet bijdragend is. Alleen patiënten waar orale medicatie niet effectief is en die auto-injecties willen overwegen, zullen nog worden gezien.

Peyronie (peniskromstand)

Een verwijzing is niet noodzakelijk. Bij begeleiding kan een seksuoloog zinvol zijn. Bij een zodanige kromstand dat het seksueel functioneren beperkt is en een operatieve correctie overwogen wordt, kan patiënt verwezen worden naar VUmc. In OLVG wordt die ingreep niet meer uitgevoerd. Er zijn geen andere behandelingsmogelijkheden.

Scrotale pijn

Is er sprake van (chronische) scrotale pijn zonder roodheid en zwelling? Dit is geen indicatie voor verwijzing. Vaak is het self-limiting, en is er een functioneel probleem van de bekkenbodem, waarvoor verwijzing naar een fysiotherapeut nuttig kan zijn. Bij twijfel kan de huisarts zelf een echo scrotum laten maken.

Vasectomie

De afdeling Urologie voert nog wel vasectomieën uit, maar de wachttijd hiervoor is lang. Verwijs bij voorkeur naar een andere kliniek.

Vragen?

Met vragen over verwijzen naar de afdeling Urologie kunt u terecht op telefoonnummer 020 599 24 16 (locatie Oost) of 020 510 80 02 (locatie West) .

Betrokken zorgverleners en afdelingen