Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Donderdag 30 april 2020

Wat is de rol van de huisarts bij De Corona Check app?

Sinds dinsdag 21 april is de mede door OLVG ontwikkelde app De Corona Check beschikbaar voor mensen in heel Nederland. Maar wat is nu eigenlijk de rol van de huisarts bij deze app?

De Corona Check is een instrument om symptomen van corona te monitoren. Gebruikers van De Corona Check kunnen hun gezondheidsgegevens in de app invoeren. Vanuit 7 ‘regiecentra’ verspreid in Nederland beoordelen teams bestaande uit onder andere (huis)artsen, artsen in opleiding en verpleegkundigen, de klachten en geven advies. Bij gezondheidsklachten boven bepaalde waarden, wordt telefonisch contact opgenomen.

Huisarts in medisch team

In OLVG is een aantal huisartsen aangehaakt bij het medisch team (ook wel ‘regiecentrum’). Zij superviseren andere medewerkers. Ook hebben ze geholpen bij het opstellen van de berichten die we via de app naar gebruikers sturen. Bij de medische leiding van De Corona Check van OLVG zijn eveneens 2 huisartsen aangesloten.

Verwijzing naar huisarts

Zo nodig wordt mensen geadviseerd contact op te nemen met de huisarts. Wanneer uit ingevoerde gegevens blijkt dat een appgebruiker last heeft van kortademigheid zonder koorts en/of andere klachten die niet direct COVID gerelateerd zijn, verwijst het medisch team deze persoon aan de telefoon naar de eigen huisarts.

Verwijzing naar SEH

Er wordt naar de SEH verwezen indien een gebruiker een acuut probleem heeft, waarvan uitstel niet verantwoord is. Zo zijn er bijvoorbeeld  ernstig kortademige patiënten naar de Corona Screenings Unit (CSU) op locatie West verwezen. Er zijn tot dusverre van de 50.000 actieve gebruikers in de regio Groot-Amsterdam 56 mensen verwezen naar de SEH.

Aanvulling op gewone zorg

We benadrukken waar mogelijk dat De Corona Check een aanvulling is op de gewone zorg. Overleg met de eigen huisarts is en blijft altijd mogelijk.

Meer informatie?

Meer weten over De Corona Check? Kijk op www.decoronacheck.nl. Daar vindt u ook het antwoord op veelgestelde vragen en meer informatie met betrekking tot privacy.