Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Dinsdag 27 augustus 2019

VRE-uitbraak onder controle

Bij 15 mensen is vanaf mei op de afdelingen A4 en B6 op OLVG locatie West de VRE-bacterie aangetroffen. Gedurende het verloop van de uitbraak zijn 37 patiënten VRE-positief bevonden.

Stand van zaken nu

Afdeling A4 is met ingang van vrijdag 23 augustus geen VRE-isolatieafdeling meer. De afdeling is open voor electieve opnames. VRE-positieve patiënten of patiënten met verdenking op VRE worden volgens protocol opgenomen op de eigen afdeling.
Patiënten die in september een poli-afspraak gepland hebben, zijn per brief benaderd om voorafgaand aan dit bezoek thuis kweken af te nemen op VRE.

Vragen?

Gezien de gemiddeld lange dragerschapsduur bij VRE, kunnen huisartsen nog geruime tijd meldingen van en vragen over VRE verwachten.
Neem bij vragen telefonisch contact op met:

Medische microbiologie

Oost: (tot 17.00u: 020- 599 3018, na 17.00u 020-599 4009)
West: 020-510 8911 (vragen naar 6403)

Infectiepreventie

020-5993900
 

Betrokken zorgverleners en afdelingen