Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 29 juli 2019

Voorrangsbeleid Verloskunde tijdens de zomer

Tijdens de zomerperiode (19 juni tot 2 september 2019) krijgen patiënten voorrang als ze zijn doorverwezen via onze regiopraktijken en de praktijken van het Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). Zo sturen onze centra voor geboortezorg strakker op de instroom van patiënten. Dit beleid geldt voor zowel locatie Oost als West.

Van buiten Amsterdam en BCW

Patiënten die van buiten Amsterdam komen, worden alleen opgenomen als er ruimschoots opnamecapaciteit is. Patiënten die via het Bevalcentrum West (BWC) komen, vallen onder dat specifieke centrum, onafhankelijk van de insturende praktijk.

Stuitbevallingen

Opname van versies en stuitbevallingen vormt een uitzondering. OLVG is een stuitencentrum en neemt daarom in deze gevallen ook patiënten van buiten Amsterdam op.

Eerstelijns en tweedelijns

Daarnaast is het mogelijk dat eerstelijns verloskundigen naar de verloskamers komen voor een poliklinische bevalling. Dat blijven we handhaven tijdens de zomerperiode. Patiënten die  geaccepteerd zijn voor een poliklinische bevalling, maar eindigen in een medische bevalling, hoeven niet naar een ander ziekenhuis.