Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 13 november 2017

Verwijzer aan het woord: Desiree Hekkens

Aan Desiree Hekkens, tandarts in Tandartspraktijk de Hortus, stelden wij een open vraag: wat wilt u – als verwijzer – kwijt aan OLVG'ers? Zomaar wat zaken waaraan u kunt denken: wat gaat volgens u goed, wat kan beter. Wat krijgt u terug van patiënten? Wat verrast u in positieve of negatieve zin? Waar zit volgens u de kracht van OLVG, of hoe onderscheidt OLVG zich van andere ziekenhuizen?

‘OLVG past bij mijn praktijk’

'Tandartspraktijk de Hortus zit sinds 1993 in een voormalig bloemenwinkeltje aan de Nieuwe Herengracht schuin tegenover de Dokwerker, vlakbij het Waterlooplein. Een kleine familiepraktijk met één tandarts en een hoog serviceniveau, waar OLVG heel goed bij past.'

'OLVG past bij mijn praktijk, maar ook bij mij: mijn dochter is er geboren en mijn kies is er getrokken. Vanaf het begin, toen kaakchirurg Robert Jan Reijntjes de afdeling kaakchirurgie nog in zijn eentje runde, heb ik altijd goed kunnen overleggen en was er een direct contact over de patiënten mogelijk.'

'Ook kon ik mensen die hulp nodig hadden en op de verpleegafdeling lagen, simpele tandheelkundige hulp bieden.'

'Inmiddels hebben we afscheid genomen van de oude garde en werkt er een prettig en jong team, waarvan de gedrevenheid en het plezier in het werk afstraalt. Er zijn periodieke onderwijsavonden voor de verwijzers waarop intercollegiaal overleg mogelijk is. Ik verwijs voor het plaatsen van implantaten, waar ik later kronen of klikgebit op plaats, voor het verwijderen van moeilijke verstandskiezen en voor plekjes in de mond waar ik niet goed raad mee weet.'

'De patiënten in de praktijk, mensen van het Plein en van de Grachten en veel kinderen, kennen OLVG en vertrouwen het als ze verwezen worden. De laatste jaren is de tandartsspoedpraktijk erbij gekomen. Zij zijn mijn achterwacht bij pijnklachten in het weekend en koppelen hun spoedbehandeling efficiënt terug. Het is vooral prettig dat zij op één plek en in de buurt zitten. Bij mijn vorige achterwacht zaten de spoedtandartsen namelijk verspreid door de stad.'

Desiree Hekkens, tandarts

Tandartspraktijk De Hortus