Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 26 februari 2018

Versturen privacygevoelige informatie alleen nog toegestaan via een beveiligde e-mail

In mei wordt de wet  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht waarmee de privacybescherming nog beter geregeld wordt. Dit heeft ook gevolgen voor het versturen van privacygevoelige informatie via een onbeveiligde e-mailverbinding. Verwijsbrieven en röntgenfoto’s mogen alleen nog maar via securemail of ZorgMail verstuurd worden.

Professionals in de zorg kunnen veilig met ZorgMail privacygevoelige gegevens versturen en ontvangen. Alle e-mailadressen van OLVG zijn al beveiligd dus uw informatie kan digitaal én veilig naar OLVG verzonden worden.

Geen ZorgMail?

Geef uw foto’s op een CD aan uw patiënt mee en vraag OLVG ook gebruik te maken van een CD.