Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 21 september 2020

Verruiming mogelijkheden bij nierdiagnostiek

Voor patiënten met verdenking op nierstenen wordt regelmatig een ‘echo nieren’ aangevraagd. Vaak worden echter geen nierstenen aangetoond, maar blijkt er sprake van een gedilateerd nierbekkensysteem. Deze groep patiënten wordt vaak via ZorgDomein naar de uroloog verwezen. Om een betere triage te laten plaatsvinden, dan wel een onnodige verwijzing te voorkomen, kunt u in dit geval in Zorgdomein beter een ‘CT-Niersteen blanco’ aanvragen. 

CT-Niersteen blanco

Een ‘CT-Niersteen blanco’ is een CT-scan zonder contrast. Deze is uitermate geschikt om een definitief antwoord te krijgen over de aan-, dan wel afwezigheid van een nier- of uretersteen. 

CT-IVP

Vanaf nu is het ook mogelijk om via Zorgdomein een ‘CT-IVP’ (met contrast) aan te vragen. Dit kunt u doen wanneer op basis van de kliniek nierstenen minder waarschijnlijk zijn, en bij een echo nieren onduidelijkheid bestaat over de oorzaak van hydronefrose, UPJ stenose of toch een extra renaal pyelum.  De radioloog zal in het verslag van de echo adviseren om in plaats van directe verwijzing naar de uroloog eerst een CT-IVP te laten verrichten. Afhankelijk hiervan kan de patiënt zo nodig alsnog verwezen worden. Vooraf moet een nierfunctie (eGFR) bekend zijn. 

Teleconsult

Uiteraard kunt u bij twijfel ook altijd via een teleconsult met de uroloog overleggen over de klachten, indicatie of uitslag.
 
 

Betrokken zorgverleners en afdelingen