Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 26 februari 2018

Verloskundigen en huisartsen geven vakgroep Gynaecologie en Verloskunde een voldoende

Diverse huisartsen en verloskundigen in Amsterdam hebben meegewerkt aan een tevredenheidsonderzoek over de vakgroep Gynaecologie en Verloskunde OLVG. Verbeterpunten liggen vooral op het gebied van de bereikbaarheid, wachttijden en terugkoppeling.

De vakgroep Gynaecologie en Verloskunde krijgt een voldoende (7,0). De verloskundigen zijn tevreden over sfeer op de afdelingen en de zorg voor de patiënten. Ruimte voor verbetering volgens de huisartsen zit vooral in de bereikbaarheid van de gynaecologen, de wachttijd voor het eerste consult en een snellere terugkoppeling. Voor de verloskundigen is de onderlinge communicatie en de vindbaarheid van de gezamenlijke protocollen een punt van aandacht, ook bij de verloskundigen is behoefte aan betere en snellere terugkoppeling.

Actiepunten

De resultaten zijn besproken binnen de vakgroep en hebben diverse actiepunten opgeleverd. Zo wordt de werkwijze rond de ontslagbrief aangepakt waardoor de huisarts en verloskundige sneller weten wat de situatie van de patiënt is. De bereikbaarheid van de gynaecoloog op locatie Oost blijft via de polikliniek assistent verlopen. Zij kunnen een spoedaanvraag oplossen door een patiënt meteen op een spoedplek te plaatsen. Als intercollegiaal overleg met een gynaecoloog gewenst is, kan de gynaecoloog altijd via deze polikliniek assistent bereikt worden.

De transmurale verloskundige protocollen zijn sinds kort al beschikbaar via de website OLVG, binnenkort zullen alle verloskundige protocollen te vinden zijn op de website OLVG.

Belangrijkste intercollegiale telefoonnummers

 GynaecologieVerloskunde
Locatie Oost020 599 27 64020 599 30 09 (voor verloskundigen)
020 599 23 49 (voor huisartsen)
Locatie West020 510 89 54020 510 8002