Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Vrijdag 13 oktober 2017

Veel interesse voor onderwijsavond tandartsen

Op woensdag 4 oktober organiseerde de afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie (MKA) van OLVG een onderwijsavond voor tandartsen in Amsterdam. Aanleiding was de komst van enkele nieuwe MKA-chirurgen en de wens van de specialisten om vaker van gedachten te wisselen met hun verwijzers. Ruim 50 tandartsen gaven gehoor aan de uitnodiging voor een kennismakingsavond vol casuïstiek.

Take home messages

Zoals gebruikelijk werden na afloop take home messages opgesteld, dit zijn interessante wetenswaardigheden die tijdens de bijeenkomst naar voren kwamen en voor alle tandartsen van belang kunnen zijn. Ook volgt een evaluatie van de avond. Zowel de take home messages als de uitkomst van de evaluatie vindt u in Verwijsnieuws van november.

 

Betrokken zorgverleners en afdelingen