Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Dinsdag 23 januari 2018

Veel bloedverlies na bevalling kan leiden tot PTSS

Uit onderzoek van OLVG is gebleken dat vrouwen die veel bloed verliezen tijdens een bevalling een grotere kans hebben op posttraumatische stress-stoornis (PTSS). De resultaten laten een significant verband zien tussen ruim bloedverlies (2 liter of meer) na de bevalling en een posttraumatische stress-stoornis.

Arts-onderzoeker Minouk van Steijn adviseert gynaecologen, verloskundigen en huisartsen extra alert te zijn bij de nazorg voor bevallen vrouwen met veel bloedverlies: ‘Het is iets wat niet altijd herkend wordt en daardoor lopen vrouwen langer met klachten door dan wenselijk is. Een posttraumatische stress-stoornis kan namelijk veel invloed hebben op de relatie met partner, kind, vrienden en familie, maar het heeft ook gevolgen voor de arbeidsmarkt.’  

 

PCL-5-checklist

Als vrouwen bij de nacontrole klachten aangeven die kunnen duiden op een PTSS, zoals herbelevingen, vermijding, negatieve gedachten en hyperreactiviteit, dan kan de PCL-5-checklist zekerheid verschaffen. Als vrouwen bij de checklist verhoogd scoren, kunnen ze doorverwezen worden naar een psycholoog.

Betrokken zorgverleners en afdelingen