Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Vrijdag 12 april 2019

Veel belangstelling voor bijeenkomst zwangerschap en psychiatrie

Onder de noemer ‘Als een roze wolk, geen roze wolk blijkt te zijn’ vond begin februari op locatie West een Vice Versa-bijeenkomst plaats over zwangerschap en psychiatrie. Gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en zorgverleners uit de psychiatrie gingen in op diverse facetten van deze specifieke zorg en vooral over de samenwerking in het zorgproces tussen de 1e en 2e lijn.

Actuele casuïstiek

Zo werd actuele casuïstiek besproken, de mogelijke gevolgen voor de moeder-kind binding, het gebruik van medicatie en gevolgen daarvan op de borstvoeding. Tot slot werd de POP-poli van OLVG - een spreekuur met een multidisciplinair team van Psychiatrie, Verloskunde en Kindergeneeskunde - nader toegelicht.

Tweede bijeenkomst

Gezien de enorme belangstelling organiseert OLVG een tweede bijeenkomst over dit onderwerp op 4 juni en nu op locatie Oost. Meer informatie en aanmelden.

Betrokken zorgverleners en afdelingen