Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 11 februari 2019

Veel aandacht voor geboortezorg OLVG tijdens landelijk congres

Eind januari vond in Ede een landelijk congres voor zorgprofessionals plaats over de zorg van de pasgeborene, met als thema ‘In beweging: samen naar nog betere geboortezorg’. Dit jaar werd het congres georganiseerd door OLVG en AMC in samenwerking met SCEM. OLVG was daarom in Ede goed vertegenwoordigd. Zo betraden arts-onderzoeker Nicole van Veenendaal, diëtist-onderzoeker Berber Vlieg-Boerstra, klinisch verpleegkundig opleider Mireille Stelwagen, neonatoloog Sophie van der Schoor en klinisch verloskundige Ineke Herbers het podium.

Nicole lichtte ’s ochtends de mooie resultaten van het onderzoek naar Family Integrated Care in het Anna Paviljoen toe, zoals ook onlangs gepubliceerd in The Lancet. Prematuur geboren kinderen die zijn opgenomen op een eenpersoonskamer in het ziekenhuis, blijken minder vaak een infectie te krijgen dan prematuur geboren kinderen op een zaalafdeling. Het was een inspirerend verhaal over het nut, welke effecten je kunt bereiken, maar ook waar de hindernissen en uitdagingen liggen.

Studie naar relatie allergie en borstvoeding

Berber vertelde over de mogelijke invloed van borstvoeding op een kind als de moeder een dieet volgt vanwege een allergie. OLVG doet onderzoek naar de relatie tussen de samenstelling van het dieet van de moeder en de samenstelling van haar borstvoeding. Berber ging in op de achtergrond en opzet van deze studie.

Uniek zorgconcept

Tot slot gaven Sophie en Ineke tijdens het onderdeel ‘een onverwachte reis’ een impressie van de logistieke uitdagingen van een spoedkeizersnede en de opvang en het transport van moeder en zieke pasgeborenen vanuit een algemeen ziekenhuis naar de academie. Dit deden zij samen met een neonatologieverpleegkundige en een neonatoloog uit het AMC.

Samenwerken

Neonatoloog Sophie van de Schoor zag met trots haar collega’s over deze prachtige ontwikkelingen vertellen. ‘De geboortezorg staat er steeds beter voor in Nederland. Daar hebben we als professionals de afgelopen jaren hard aan gewerkt. We beseffen dat je het als ziekenhuis nog beter doet als je het samen doet; als professionals samenwerken, als je moeder en kind centraal stelt, en ouders bij de zorg betrekt. De geboortezorg in OLVG blijft zich dan ook ontwikkelen door onderzoek te doen en kennis met elkaar te delen. Een congres als dit is een mooie plek om kennis te delen. We hebben ons bovendien weer goed op te kaart gezet!’

Betrokken zorgverleners en afdelingen