Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 17 december 2018

Update gevolgen sluiting MC Slotervaart

Wij praten u graag bij over de gevolgen van de sluiting van MC Slotervaart voor u én uw patiënten. Ook vragen wij uw geduld en begrip omdat sommige dingen soms langer duren dan wij allemaal wensen.

Specialist MC Slotervaart verwijst eigen patiënt 

De stedelijke afspraak is dat de specialisten van MC Slotervaart de overdracht van hun patiënten naar een ander ziekenhuis in goede banen leiden. Dit houdt in: doorverwijzing en overdracht van het patiëntendossier. Hoe sneller en vollediger OLVG de benodigde informatie heeft, hoe eerder wij de patiënt kunnen inplannen bij de juiste arts. 

Toestemming

De overdracht van het patiëntendossier kan alleen als wij de toestemming van de patiënt hiervoor hebben vastgelegd. Intussen kunnen wij, na deze verkregen toestemming, het patiëntendossier zelf opvragen bij Slotervaart. Hiervoor zijn extra mensen bij OLVG vrijgemaakt maar desondanks gaat dit proces langzaam. Ook het verwerken van de veelal schriftelijke verwijsbrieven vanuit Slotervaart is arbeidsintensief omdat alles moet worden gescand.

Eigen initiatief

We zien dat patiënten uit MC Slotervaart zich op eigen initiatief melden bij een polikliniek in OLVG. De kans is dan groot dat OLVG niet beschikt over een doorverwijzing of over een patiëntendossier. In overleg met de patiënt, en eventueel de betrokken specialist en huisarts, plannen we het vervolgtraject in. 

17 december: start Geriatrie

De afdeling Geriatrie uit MC Slotervaart is vanaf 1 december in zijn geheel overgegaan naar OLVG. Op 17 december is de polikliniek op OLVG, locatie West gestart. Op dit moment zijn ook 8 bedden in de kliniek beschikbaar. Per 1 januari 2019 wordt dit aantal uitgebreid naar 14 en de bedoeling is dat er uiteindelijk 24 bedden komen. De informatie in ZorgDomein is bijna up-to-date zodat u binnenkort ook digitaal kan doorverwijzen naar deze nieuwe afdeling. Wij zullen u hier via Verwijsnieuws en onze updates over informeren. 

Extra capaciteit 

Dagelijks wordt de situatie met de wachttijden van alle poliklinieken bekeken en het verloop is moeilijk te voorspellen. Ondanks de verdeling van de zorg, lopen de patiëntenstromen soms anders dan gedacht. Waar mogelijk wordt extra capaciteit ingezet om alle patiënten op te vangen. Ook vanuit MC Slotervaart komt versterking, soms op tijdelijke basis, om de huidige piek aan te kunnen. 

Geduld en begrip

OLVG doet op dit moment alles om uw patiënt van het MC Slotervaart snel een afspraak te geven bij een nieuwe zorgverlener. Daarbij gaan spoedpatiënten in alle gevallen voor. Het verzamelen van de benodigde informatie zoals de verwijzing, het patiëntendossier en de toestemming van de patiënt kost echter veel tijd. Wij vragen dan ook geduld en begrip van u en uw patiënten. 

Informatie voor patiënten MC Slotervaart

OLVG heeft een aparte webpagina opengesteld waar patiënten van MC Slotervaart relevante informatie kunnen vinden.

Contactpersoon huisartsen

Heeft u vragen of opmerkingen over deze informatie, neem dan contact op met Marieke Poel, accountmanager 1e lijn, via m.poel@olvg.nl of 020 599 25 63. De telefoonnummers voor intercollegiaal overleg vindt u in onze telefoonkaart voor verwijzers.