Overzicht nieuws
Uitgelicht | Dinsdag 12 januari 2021

Update coronavirus OLVG

Door de stijging van het aantal coronabesmettingen in Nederland de afgelopen weken, heeft OLVG, net als andere ziekenhuizen in de regio, meer coronapatiënten opgenomen. Om deze patiënten te kunnen opvangen, hebben wij onze speciale corona-afdelingen uitgebreid. Helaas zijn wij hierdoor genoodzaakt niet-spoedeisende operaties te verschuiven naar een later tijdstip. Patiënten voor wie dit geldt, worden hier persoonlijk over geïnformeerd.

Spoedoperaties, oncologische zorg, (on)geplande keizersneden en overige niet-uitstelbare operaties gaan uiteraard door. Voor minder urgente behandelingen of afspraken, kan de wachttijd oplopen. We begrijpen dat dit heel vervelend is voor de betrokken patiënten. Uiteraard proberen we de wachttijd zoveel mogelijk te beperken. 

Niet gebeld? Dan gaat uw operatie door

Per patiënt wordt zorgvuldig beoordeeld of een ingreep kan worden uitgesteld. Patiënten van wie de ingreep moet worden verplaatst, worden gebeld. Als u niet wordt gebeld, gaat uw operatie gewoon door.

Polikliniek- en dagbehandelingen

De meeste afspraken voor de polikliniek en een deel van de afspraken voor dagbehandeling gaan wel door. Waar mogelijk vindt een afspraak telefonisch of via een videoconsult plaats. Heeft u een afspraak waarvoor u naar OLVG moet komen? Weet dan dat veiligheid voor u, en onze medewerkers voorop staat. Daarom zijn er aangepaste bezoektijden en gelden er specifieke maatregelen in OLVG.

Landelijke samenwerking

We werken samen met het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er wordt dagelijks gekeken of er patiënten met COVID-19 overgeplaatst kunnen worden naar een ander ziekenhuis om op die wijze onze verantwoordelijkheid voor alle patiënten te kunnen nemen. Dit kan binnen en buiten de regio zijn. We beseffen dat dit een grote impact heeft op patiënten en familieleden en hopen op uw medewerking en begrip.

Zorg toegankelijk houden

Binnen OLVG wordt op verschillende manieren gewerkt aan het zo toegankelijk mogelijk houden van de reguliere zorg. Onder andere met het programma OLVG Digitaal en Dichtbij. Belangrijkste pijlers zijn de versnelling van digitale zorg thuis, (digitale) triage, snelle diagnostiek op extra locaties en samenwerking met zorgpartners voor eventuele behandeling op een andere locatie (uiteraard altijd in overleg met de patiënt). 

OLVG gestart met vaccineren

Op 6 januari is OLVG gestart met het vaccineren van een deel van het zorgpersoneel. Een belangrijke stap om zorgverleners te beschermen en maximale zorg te kunnen geven aan COVID-patiënten. Omdat nog niet iedereen gevaccineerd kan worden, blijven de bestaande maatregelen zoals het houden van voldoende afstand, persoonlijke beschermingsmiddelen en testen van kracht. Het is nog niet bekend wanneer de overige zorgmedewerkers in het ziekenhuis in aanmerking komen voor een vaccinatie. Lees het nieuwsbericht over vaccinatie van ons zorgpersoneel.
 

Meer informatie rondom coronavirus