Overzicht nieuws
Uitgelicht | Woensdag 17 maart 2021

Update coronavirus OLVG

Binnen OLVG wordt op verschillende manieren gewerkt aan het zo toegankelijk mogelijk houden van de reguliere zorg in tijden van corona. Vanwege het aantal coronabesmettingen in Nederland nemen we in OLVG, net als in andere ziekenhuizen in de regio, nog steeds coronapatiënten op. 

Om deze patiënten te kunnen opvangen, hebben wij onze speciale corona-afdelingen uitgebreid. Helaas zijn wij hierdoor genoodzaakt niet-spoedeisende operaties te verschuiven naar een later tijdstip. Patiënten voor wie dit geldt, worden hier persoonlijk over geïnformeerd.

Spoedoperaties, oncologische zorg, (on)geplande keizersneden en overige niet-uitstelbare operaties gaan uiteraard door. Voor minder urgente behandelingen of afspraken, kan de wachttijd oplopen. We begrijpen dat dit heel vervelend is voor de betrokken patiënten. Uiteraard proberen we de wachttijd zoveel mogelijk te beperken. 

Niet gebeld? Dan gaat uw operatie door

Per patiënt wordt zorgvuldig beoordeeld of een ingreep kan worden uitgesteld. Patiënten van wie de ingreep moet worden verplaatst, worden gebeld. Als u niet wordt gebeld, gaat uw operatie gewoon door.

Avondklok

Patiënten die acute zorg nodig hebben, kunnen tijdens de avondklok  – net als altijd – gewoon naar OLVG komen. 'Als u voor een noodsituatie buiten bent, hoeft u geen formulier bij zich te hebben' aldus rijksoverheid.nl.  

Polikliniek- en dagbehandelingen

De meeste afspraken voor de polikliniek en een deel van de afspraken voor dagbehandeling gaan wel door. Waar mogelijk vindt een afspraak telefonisch of via een videoconsult plaats. Heeft u een afspraak waarvoor u naar OLVG moet komen? Weet dan dat veiligheid voor u, en onze medewerkers voorop staat. Daarom zijn er aangepaste bezoektijden en gelden er specifieke maatregelen in OLVG.

Landelijke samenwerking

We werken samen met het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS). Er wordt dagelijks gekeken of er patiënten met COVID-19 overgeplaatst kunnen worden naar een ander ziekenhuis om op die wijze onze verantwoordelijkheid voor alle patiënten te kunnen nemen. Dit kan binnen en buiten de regio zijn. We beseffen dat dit een grote impact heeft op patiënten en familieleden en hopen op uw medewerking en begrip.

Zorg toegankelijk houden

Binnen OLVG wordt op verschillende manieren gewerkt aan het zo toegankelijk mogelijk houden van de reguliere zorg. Onder andere met het programma OLVG Digitaal en Dichtbij. Belangrijkste pijlers zijn de versnelling van digitale zorg thuis, (digitale) triage, snelle diagnostiek op extra locaties en samenwerking met zorgpartners voor eventuele behandeling op een andere locatie (uiteraard altijd in overleg met de patiënt). 

Vaccineren zorgpersoneel

Op 6 januari is OLVG gestart met het vaccineren van een deel van het zorgpersoneel. Inmiddels hebben deze medewerkers ook de tweede prik ontvangen. Een belangrijke stap om zorgverleners te beschermen en maximale zorg te kunnen geven aan COVID-patiënten. Vanuit de Rijksoverheid is de volgorde van vaccineren voor zorgpersoneel bepaald. Deze volgorde volgen wij in OLVG. Omdat nog niet iedereen gevaccineerd kan worden, blijven de bestaande maatregelen zoals het houden van voldoende afstand, persoonlijke beschermingsmiddelen en testen van kracht.

OLVG start met vaccineren hoog-risicopatiënten

Eind deze week nodigt OLVG de eerste groep ‘hoog-risicopatiënten’ uit om hun vaccinatie tegen het coronavirus (COVID-19) te komen halen. Het gaat om patiënten die bij OLVG onder behandeling zijn en volgens de Gezondheidsraad met voorrang een vaccinatie moeten krijgen. Lees verder

Bezoekers vinden actuele informatie op olvg.nl/bezoektijden

Meer informatie rondom coronavirus