Overzicht nieuws
Uitgelicht | Dinsdag 26 januari 2021

Tweede vaccinatie voor deel zorgpersoneel vanaf 1 februari

Zorgmedewerkers van OLVG die begin januari een eerste coronavaccinatie kregen, ontvangen begin februari de tweede prik. Deze tweede vaccinatie is nodig om beschermd te raken tegen het coronavirus. Wederom een belangrijke stap om zorgverleners te beschermen om zo maximale zorg te kunnen geven aan COVID-patiënten.

Voor de tweede vaccinatie is opnieuw een beperkt aantal doses beschikbaar. Vanwege de schaarste van de vaccins is er eerder (in lijn met de richtlijn van het Landelijk Netwerk Acute Zorg) voor gekozen om de eerste batch vaccinaties te geven aan collega’s die een essentiële bijdrage leveren aan COVID-zorg en bij wie uitval direct leidt tot een vermindering van het aantal beschikbare bedden. Dezelfde groep zorgmedewerkers ontvangt tussen 1 en 3 februari nu een tweede vaccinatie.

Landelijk is voor deze groep het BioNTech/Pfizer vaccin beschikbaar gesteld. Dit vaccin vraagt om 2 inentingen met een tussentijd van 21 tot 28 dagen.

De bestaande maatregelen zoals het houden van voldoende afstand, persoonlijke beschermingsmiddelen en testen blijven van kracht. Gevaccineerde medewerkers zijn weliswaar beter beschermd tegen het coronavirus maar besmetting is niet uitgesloten. Het is nog niet bekend wanneer de overige zorgmedewerkers in het ziekenhuis in aanmerking komen voor een vaccinatie.

Veelgestelde vragen

Moeten handschoenen worden gedragen bij het geven van een coronavaccinatie?

Bij het geven van de coronavaccinatie gelden de protocollen die gaan over verpleegtechnische handelingen. Het niet-dragen van handschoenen bij een intramusculaire injectie (wat deze vaccinatie is) is volgens landelijke richtlijnen.

Handschoenen worden niet standaard gedragen bij dit soort prikken omdat ervan uitgegaan wordt dat bij deze injecties geen contact met bloed zal zijn. De medewerker past voorafgaand aan de vaccinatie de regels voor handhygiëne toe.