Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Dinsdag 16 april 2019

Transitorium locatie West uitgebreid

Patiënten die medisch uitbehandeld zijn in OLVG en tijdelijk zorg nodig hebben, kunnen terecht op de afdeling Transitorium. Op dit moment heeft locatie West op B6 een afdeling Transitorium met 13 bedden. Dit jaar komen daar nog 3 bedden bij. Eerder was er een verregaand plan om deze afdeling flink uit te breiden, maar door de ontwikkelingen rondom MC Slotervaart en Amsta zijn deze plannen gewijzigd.

Een verblijf in een Transitorium kan nodig zijn om te herstellen alvorens naar huis te gaan. Het kan ook gaan om tijdelijke revalidatie: patiënten worden dan actief getraind zodat zij weer terug naar huis kunnen. Wanneer iemand niet meer terug naar huis kan, kan de patiënt hier verblijven tot er plek is in een verpleeghuis. Dit kan alleen als binnen 2 weken zicht is op een permanent verblijf.

Vertraging uitbreidingsplannen

OLVG had een verregaand plan om, samen met Zorggroep Amsterdam Oost (ZGAO), deze afdeling uit te breiden tot een grotere transferafdeling, zoals het Transitorium op locatie Oost. Door het faillissement van het MC Slotervaart kwam hier echter vertraging in: locatie West nam een deel van de patiënten van Amsta over die zij op locatie Slotervaart in zorg hadden. Een ander deel van de patiënten ging naar de locatie van Amsta in het BovenIJ ziekenhuis.

Uithuizing Amsta

Inmiddels is bekend geworden dat Amsta gaat vertrekken. De transferbedden uit OLVG en het BovenIJ ziekenhuis verhuizen naar de tijdelijke Amsta-locatie Nellestein in Amsterdam Zuidoost. Dit vindt plaats tussen mei en september dit jaar. De samenwerking met Amsta blijft echter wel bestaan. Amsta blijft patiënten voor Geriatrische Revalidatie zorg (GRZ), eerstelijnsverblijf (ELV) en patiënten voor langdurige zorg (WLZ) opvangen. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de gevolgen van deze verhuizing voor de capaciteit van ZGAO zijn.

Doorverwijzen

Naast instroom vanuit de kliniek is het mogelijk om direct vanaf de SEH naar het Transitorium te verwijzen. Ook huisartsen kunnen direct naar het Transitorium, locatie West verwijzen. In dat geval besluit een specialist Ouderengeneeskunde of de patiënt voldoet aan de

. Het verwijzen door een huisarts naar een Transitorium gebeurt telefonisch via 020 480 7524 (locatie West) of 020 599 2970 (locatie Oost).

Meer informatie?

Accountmanager V&V en Thuiszorg Mariët Dirkzwager
via M.Dirkzwager@olvg.nl