Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 13 mei 2019

Toestemming geven voor inzage gegevens huisartsenportaal

Vanwege de ‘Wet Aanvullende bepalingen bij verwerking van persoonsgegevens in de zorg’ zijn de regels voor het inzage geven van persoonsgegevens aangescherpt. Dit heeft ook gevolgen voor de inzage van huisartsen in het Huisartsenportaal van OLVG. Zonder de toestemming van uw patiënt is dit namelijk niet toegestaan.

Hoe geeft uw patiënt toestemming voor deze inzage?

1. Digitaal: via MijnOLVG . Na inloggen op een computer kan de patiënt dit aanvinken bij deze button:
 


Daarna zijn de gegevens direct voor u zichtbaar in het Huisartsenportaal.
2. Schriftelijk: via het toestemmingsformulier dat te downloaden is van de website. Uw patiënt kan het formulier inleveren bij de Inschrijfbalie (locatie Oost) en bij de Receptie of Servicebalie* (locatie West).
3. Mondeling: de patiënt laat deze toestemming zonder formulier, maar op vertoon van ID-kaart, in OLVG vastleggen bij de Inschrijfbalie (locatie Oost) of bij de Servicebalie* (locatie West).
Zodra OLVG de toestemming van uw patiënt heeft ontvangen, wordt de mogelijkheid om de gegevens van betreffende patiënt in te zien voor u weer opengesteld.

*) De Servicebalie op locatie West is vanaf eind mei 2019 operationeel en uw patiënt kan daar de toestemming laten vastleggen of het toestemmingsformulier afgeven.

Vragen of opmerkingen?

Accountmanager Marieke Poel,
via m.poel@olvg.nl.