Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 4 januari 2021

Tijdelijke aanpassing operatie-indicaties en nacontroles Traumachirurgie OLVG

Vanwege het toegenomen aantal coronapatiënten in OLVG, is besloten tot een tijdelijke aanpassing van operatie-indicaties en nacontroles op de afdeling Traumachirurgie. Door de ontstane situatie is het niet altijd meer mogelijk om volgens de geldende richtlijnen voor traumatische letsels te handelen. Dit besluit is tot stand gekomen in overleg met de traumachirurgen en orthopeden van het BovenIJ ziekenhuis en is ingegaan per 4 januari 2021.

Deze maatregelen zijn genomen met het doel om in tijden van COVID-19 zoveel mogelijk medewerkers en patiënten gezond te houden en het risico op besmetting te beperken. Ook willen we hiermee het face-to-face contact verder terugbrengen. De tijdelijke maatregelen zijn een aanpassing op de richtlijnen zoals te vinden op iProva Traumachirurgie en richtlijnendatabase.nl en zijn binnen de staf traumachirurgie en orthopedie onderling afgestemd.

Kort samengevat betreft de volgende aanpassingen:

  • Aanscherping van absolute en relatieve operatie-indicaties bij patiënten met letsels van het steun- en bewegingsapparaat.
  • Heupfracturen: extra kritisch op indicatie tot opereren bij kwetsbare ouderen. Laagdrempelig overleg met de geriater.
  • Wondsluiting: wonden worden zoveel mogelijk zodanig gesloten dat geen hechtingen verwijderd hoeven te worden of zodat K-draden op de gipskamer verwijderd kunnen worden.
  • Gipsbehandeling: zo veel mogelijk in een vorm aangebracht die gedurende de hele behandeling gelijk kan blijven of die de patiënt zelf kan verwijderen (bijv. afneembare brace).
  • Poliklinische controles na operatieve en conservatieve behandeling: waar mogelijk via protocol Virtual Fracture Clinic of via videobellen of telefonisch consult.

Oproep huisartsen: houd rekening met deze aanpassingen

Wij vragen u rekening te houden met deze aangepaste werkwijze door in principe niet-vitale en/of niet-mobiele patiënten onder verdenking van een (heup)fractuur niet in te sturen.

Bij twijfel graag telefonisch overleggen met de dienstdoende traumachirurg (OLVG: overdag te bereiken via toestel 8947, buiten kantooruren via centrale. BovenIJ: overdag te bereiken via toestel 6088, buiten kantooruren via centrale).

 

Voor niet-spoedeisende vragen kunt u gebruik blijven maken van teleconsultatie of zo nodig de patient via Zorgdomein verwijzen. Patienten met wondcomplicaties na de operatie kunt u altijd insturen.

Betrokken zorgverleners en afdelingen