Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 25 mei 2020

Teleconsultatie: overweeg het bij elke verwijzing

Al een aantal jaren is teleconsultatie bij OLVG een waardevolle aanvulling in de communicatie tussen specialisten en huisartsen. Pioniers waren de afdelingen Dermatologie, Nefrologie en Interne geneeskunde en het afgelopen jaar hebben diverse andere specialismen zich aangesloten. Per maand vinden nu maar liefst 700 teleconsulten plaats en dat aantal neemt toe. Omdat teleconsultatie helemaal past bij ‘de juiste zorg op de juiste plek’ wil OLVG teleconsultatie voor álle specialismen mogelijk maken en ook het gebruik ervan door huisartsen stimuleren.

‘Teleconsultatie vind ik een heel  goede manier om met een specialist te kunnen overleggen’, aldus huisarts Connie Vreugdenhil  als haar gevraagd wordt naar teleconsultatie bij OLVG. ‘Voorheen zou ik waarschijnlijk de specialist gebeld hebben. Dat vond dan meestal plaats op een ongelegen moment. Vaak vroeg ik mij af of de specialist wel genoeg tijd had om mijn informatie kritisch te beoordelen. Nu krijg ik advies van een specialist die rustig mijn anamnese en eventueel aanvullend onderzoek kan beoordelen. Voor mij gaat het sneller dan bellen. Bovendien gaat het voor de patiënt sneller dan een verwijzing met wachttijden.’

Teleconsultatie bespaart tijd en geld

Veel huisartsen doen af en toe een teleconsult, terwijl het voor anderen al een onderdeel is van de reguliere praktijkvoering. Connie Vreugdenhil: ‘Ik gebruik teleconsultatie wanneer ik twijfel of ik een patiënt moet verwijzen. Meestal blijkt het dan niet nodig en krijg ik advies waar ik mee verder kan. Ik gebruik teleconsultatie ook wanneer de patiënt graag de opinie van een specialist wil horen. De meeste vragen stel ik aan internisten en dermatologen, maar tegenwoordig ook steeds vaker aan bijvoorbeeld orthopeden.’

Vraag uit recente enquête over teleconsultatie

Uit een recente enquête onder verwijzers is gebleken dat ruim de helft van de ondervraagden een teleconsult een waardevolle aanvulling vindt op de consultatiemogelijkheden.

Aandachtspunten

OLVG vraagt alle verwijzers om volop gebruik te maken van teleconsultatie en bij elke verwijzing te overwegen of een teleconsult mogelijk is. Om teleconsultatie goed in te zetten, zijn de volgende zaken van belang:

  • Een teleconsult is bedoeld voor advies over de eventuele verwijzing van patiënten die (nog) niet onder behandeling zijn van OLVG. Het nazenden van informatie of informeren naar de wachtlijst of operatiedatum is niet geschikt voor teleconsultatie. Daarvoor kunt u beter gebruik maken van de secure mail.
  • Stel een heldere vraag zodat de specialist snel tot de kern van het advies kan komen en niet zelf het probleem uit het meegestuurde dossier hoeft te halen.

Vragen?

Mocht u vragen hebben over het gebruik van teleconsultatie, neem dan contact op met Marieke Poel via m.poel@olvg.nl