Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Dinsdag 13 maart 2018

Subsidie voor onderzoek transmurale medicatiebeoordelingen

De ziekenhuisapotheek van OLVG krijgt, samen met het VUMC, een subsidie van €344.400 van de KNMP (Beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers) voor het doen van onderzoek naar transmurale medicatiebeoordelingen. Doel is om, met een geïntegreerde en intensieve transmurale samenwerking, geneesmiddel gerelateerde problemen na ontslag te verminderen.

Op basis van eerdere onderzoeken uit het consortium worden casussen geselecteerd die exemplarisch zijn voor geneesmiddel gerelateerde (her)opnames. Deze casussen worden besproken en gedeeld in farmacotherapie-overleggen met de tweede en eerste lijn. Daarna wordt een studie opgezet om de patiënt na ontslag te volgen waarbij de tweede en eerste lijn gezamenlijk een medicatiebeoordeling uitvoeren op basis van de geneesmiddel gerelateerde problemen die de patiënt ervaart. Het onderzoek gaat ca. 2 jaar duren.

Meer informatie

Ziekenhuisapotheker en hoofdonderzoeker Fatma Karapinar is bereikbaar per e-mail.
Promovendus: Elien Uitvlugt