Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Dinsdag 22 december 2020

Start pilot digitale geboorteaangifte in OLVG, locatie Oost

Voor ouders die bevallen in OLVG, locatie Oost, is het vanaf dinsdag 5 januari mogelijk om de geboorteaangifte online te regelen. Nieuwe ouders hoeven dankzij deze pilot in samenwerking met de gemeente Amsterdam dan niet meer naar het Stadsloket. Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

Omdat het om een proef gaat, is online aangifte doen alleen mogelijk bij bevallingen in OLVG, locatie Oost. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden: 1 van de ouders van het kindje moet aangifte doen en minimaal 1 van de ouders moet de Nederlandse nationaliteit hebben. Verder moet de ouder ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen en moet de aangevende ouder in het bezit zijn van een DigiD. Ook moet het kindje binnen 3 dagen worden aangegeven.

Rob Hardeman , operationeel manager van het Anna Paviljoen (geboortecentrum van OLVG, locatie Oost), noemt de pilot een mooie ontwikkeling, zeker in tijden van corona: ‘Een mooie service vanuit OLVG en fijn gemak voor de ouders’. 

Benodigde documenten 

Om online geboorteaangifte te kunnen doen, moet de ouder de volgende documenten uploaden:

  • De geboorteverklaring. Deze ontvangen ouders na de bevalling van 1 van de medewerkers van OLVG, locatie Oost. Een foto of scan van dit bewijs moet de ouder uploaden.
  • Is het kindje voor de geboorte erkend in een andere gemeente dan Amsterdam? Dan is het verplicht de erkenningsakte te uploaden.
  • Is voor de geboorte naamkeuze gedaan in een andere gemeente dan Amsterdam? Dan is het verplicht de akte van naamkeuze te uploaden.
  • Bij gehuwde moeders die een verklaring hebben die is afgegeven door de Stichting Donorgegevens moet deze worden geüpload. 

Online geboorteaangifte doen

Voldoen de ouders aan de voorwaarden en hebben zij alle documenten die nodig zijn om te uploaden? Dan kunnen zij binnenkort online geboorteaangifte doen. Vanaf 5 januari staat hiervoor een speciaal aanmeldformulier op de website van OLVG.

Geboorteaangifte op het Stadsloket

De mogelijkheid om geboorteaangifte te doen bij het Stadsloket blijft tijdens deze pilot gewoon bestaan. Ouders kunnen daarvoor een afspraak maken bij een van de 7 Stadsloketten. Dit doen zij online via amsterdam.nl/afspraak of door te bellen met het informatienummer 14 020 (maandag tot en met vrijdag van 08.00 - 18.00 uur).

 

Betrokken zorgverleners en afdelingen