Overzicht nieuws
Uitgelicht | Donderdag 27 februari 2020

Sneller zekerheid voor vrouwen met afwijking in de borst

Patiënten die vanwege een afwijking in de borst worden doorverwezen naar OLVG, gaan per 1 maart direct naar een radioloog die gespecialiseerd is in borstafwijkingen. Deze ‘mammaradioloog’ geeft na het onderzoek meteen de uitslag. Als extra onderzoek nodig is, wordt een afspraak op de Mammapoli gemaakt. Voorheen gebeurde dit standaard. Voordeel voor patiënten is dat ze dankzij deze nieuwe werkwijze sneller duidelijkheid hebben.

Iedereen die met een afwijking in de borst wordt verwezen naar OLVG (ook bij spoed), krijgt vanaf 1 maart eerst een afspraak op de afdeling Radiologie. Dit geldt ook voor patiënten die naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek worden verwezen. Als de mammaradioloog – OLVG telt er vijf – constateert dat aanvullend onderzoek nodig is in de vorm van een biopt of punctie, wordt dit direct uitgevoerd. Dan wordt aansluitend een afspraak gemaakt bij de chirurg of verpleegkundig specialist op de Mammapoli.

Lager bedrag eigen risico

Tot 1 maart gingen vrouwen met een afwijking in de borst standaard eerst naar de Mammapoli voor een gesprek met verpleegkundig specialist of chirurg, en vervolgens pas naar de radioloog. Door de afspraak op de Mammapoli kwam iemand onder behandeling van het ziekenhuis; er werd een DBC-zorgproduct geopend. Voordeel voor een patiënt die enkel radiologisch onderzoek krijgt, is dat het te betalen bedrag voor het eigen risico lager is, dan wanneer patiënt ook op de Mammapoli wordt gezien.

Sneller terecht bij de juiste arts

OLVG zorgt er met deze verandering voor dat patiënten sneller terechtkunnen voor borstonderzoek. Op de afdeling Radiologie, op zowel locatie Oost als West, is extra ruimte gecreëerd voor borstdiagnostiek. Borstkankerchirurg Hille Witjes: ‘Op deze manier kunnen we als stadsziekenhuis van Amsterdam voor alle vrouwen met een afwijking in de borst snelle toegang creëren. Doordat nu minder vrouwen een afspraak hoeven te maken op de Mammapoli, kunnen vrouwen voor wie dat wel nodig is, sneller terecht. Dat verkort voor álle patiënten met mogelijke borstkanker de periode van onzekerheid. Bovendien betaalt de patiënt geen onnodige kosten.’

 

Betrokken zorgverleners en afdelingen