Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Vrijdag 17 november 2017

Snelle diagnose diabetes type 1 bij kinderen kan ketoacidose voorkomen

Diaboss, het behandelcentrum voor diabetes bij kinderen en jongvolwassen, viert dit jaar het vijfjarig bestaan. Bij Diaboss worden kinderen en jongvolwassenen tot 25 jaar met diabetes uit de regio Amsterdam en Zaandam begeleid door een multidisciplinair team van kinderartsen, internisten, diabetesverpleegkundigen, diëtisten en psychologen.

Diabetesarts Rosaline Mentink is er trots op dat Diaboss de afgelopen vijf jaar bijna 500 kinderen, voornamelijk met diabetes type 1, kon behandelen. Toch blijven er nog aandachtspunten. Rosaline: ‘De rol van de huisarts bij het vaststellen van de diagnose heeft onvoldoende aandacht gekregen en dat gaan we komend jaar herstellen.’

Snelle diagnose van groot belang

‘De huisarts ziet een ziek kind meestal als eerste. Mocht hij of zij vermoeden dat het om diabetes gaat, dan is het belangrijk om direct een bloedglucose te bepalen. Er kan bij type 1 – in tegenstelling tot type 2 – binnen uren tot dagen een diabetische ketoacidose (verzuring van het bloed) ontstaan als er niet wordt gestart met de behandeling. Het is daarom van groot belang om de diagnose zo snel mogelijk te stellen. Dit kan door een simpele vingerprik met een capillaire bloedglucosemeter.’

Starten met insuline voorkomt ketotische ontregeling

Bij symptomen en een random bloedglucose van ≥11,1mmol/l of bij een nuchtere bloedglucose van ≥7,0mmol/l is de diagnose diabetes gesteld. De patiënt moet dan direct worden doorverwezen naar een kinderdiabetescentrum zoals Diaboss. Hier wordt dan gestart met insuline waardoor (verdere) ketotische ontregeling wordt voorkomen. In de meeste kinderdiabetescentra gebeurt dit bij een goede klinische conditie poliklinisch.

Diaboss gaat komend jaar meewerken aan een scholing van Vice Versa. Daarbij komt ook het stellen van een diagnose bij een verdenking van diabetes aan de orde.

Tips van Rosaline Mentink (Diaboss)

  • Bepaal bij verdenking diabetes bij kinderen en jongvolwassenen altijd direct een bloedglucose via een vingerprik om de diagnose zo snel mogelijk te kunnen stellen.
  • Stuur bij een afwijkende bloedglucosewaarde de patiënt direct door naar een kinderdiabetescentrum. (Kinderen kunnen 24/7 bij Diaboss terecht, bel daarvoor 020 - 510 80 90.)
  • Door de diagnose op tijd te stellen, kan de behandeling snel worden gestart en wordt een diabetische ketoacidose en/of ziekenhuisopname voorkomen.

Lees ook Diaboss bestaat 5 jaar.