home

Prof. dr. Maurice van den Bosch per 1 april 2018 benoemd tot voorzitter raad van bestuur OLVG

In verband met zijn benoeming tot voorzitter van het Bestuur STZ, treedt Hans van der Schoot per 1 april 2018 terug als voorzitter van de raad van bestuur OLVG. De raad van toezicht heeft Maurice van den Bosch per diezelfde datum tot voorzitter van de raad van de bestuur benoemd.

Maurice van den Bosch

Maurice van den Bosch zal zijn functie in collegiaal verband uitoefenen met Jeroen van Roon, Françoise Dings en (tot zijn vertrek later in 2018) Hans van der Schoot. Daarnaast heeft Françoise Dings besloten om rond de zomer van 2018 haar termijn niet te verlengen, na afronding van twee bestuurstermijnen van vier jaar. Zij wil graag een nieuwe stap in haar loopbaan zetten.

In de afgelopen jaren is de fusie tussen het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis en het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis zorgvuldig voorbereid en afgerond. Tevens zijn grote stappen gezet in de integratie van het fusieziekenhuis OLVG, met locaties Oost en West. Rutger Schimmelpenninck, voorzitter raad van toezicht: 'Het is een logisch moment voor deze veranderingen in de raad van bestuur. Wij zijn verheugd dat Maurice de functie van voorzitter van het bestuur op zich neemt. De raad van toezicht is tot deze beslissing gekomen in goede afstemming met het huidige bestuur en ziet met vertrouwen de toekomst van OLVG tegemoet.' 

Maurice van den Bosch is al lid van de raad van bestuur OLVG. Van den Bosch: 'Het is een groot voorrecht om in deze nieuwe positie samen met alle medewerkers, vanuit vakmanschap en vernieuwing, verder te bouwen aan een krachtig OLVG in de metropool Amsterdam. Optimale en veilige zorg voor onze patiënten staat daarbij centraal.'


Biografie Prof. dr. M.A.A.J. van den Bosch

Maurice van den Bosch (1974) heeft Biomedische Gezondheidswetenschappen en Geneeskunde gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn artsexamen behaalde hij aan de Universiteit Utrecht, waar hij tevens promoveerde binnen de epidemiologie (2001). Van 2002 t/m 2007 specialiseerde hij zich tot radioloog in het UMC Utrecht. Hij vervolgde zijn specialisatie tot interventie radioloog o.a. in Stanford Medical Center (VS) en keerde later terug als staflid radioloog UMC Utrecht in 2009. In 2011 werd hij benoemd tot hoogleraar interventie radiologie en legde zich toe op de beeldgestuurde behandeling van kanker. Hij introduceerde o.a. radioembolisatie voor behandeling van leverkanker als eerste in Nederland. Hij was medeoprichter van het Centrum voor Beeldgestuurde Oncologische Interventies (CBOI) in het UMC Utrecht (momenteel Center for Image Sciences). Hij publiceerde >200 artikelen in peer reviewed tijdschriften en ontving voor zijn werk meerdere internationale beurzen en prijzen. In 2012 trad hij toe tot de RvE Oncologie en in 2014 werd hij afdelingshoofd radiologie en medisch manager van de divisie Beeld (radiologie, nucleaire geneeskunde, radiotherapie). Per 1 april 2017 is hij lid van de raad van bestuur OLVG te Amsterdam.