Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 16 augustus 2021

Positieve resultaten van pilot gastric bypass in dagbehandeling

Sinds begin dit jaar mogen patiënten die in OLVG een gastric bypassoperatie ondergaan, direct naar huis. De positieve resultaten van deze pilotstudie publiceerde het onderzoeksteam van het Obesitascentrum Amsterdam onlangs in het wetenschappelijke tijdschrift Obesity Surgery.

Inmiddels staat de teller op 330 procedures in dagbehandeling en blijft de veiligheid gewaarborgd. Mede door dagbehandeling en de optimalisatie van de klinische behandeling kan het centrum op vrijwel volle toeren door met behandelen. 

Hierdoor is een flinke inhaalslag geboekt op de wachtlijst. Begin dit jaar was de wachttijd nog 8 á 9 maanden, inmiddels is deze teruggebracht naar 3 maanden. De toegangstijd na verwijzing is gelukkig nog steeds kort, zo’n 2 weken. 

Verwijscriteria

Graag sommen we voor u de verwijscriteria, zoals deze in de nieuwe richtlijn staan, nog eens op.

BMI ≥ 40 Kg/m2 

 BMI ≥ 35 Kg/m2 + co-morbiditeiten 

 • Hoogst gerapporteerde gewicht geldt 
 • Versoepeling leeftijd bovengrens 
 • Dieetvoorgeschiedenis geen eis meer 
 • Hypertensie 
 • Metabool syndroom 
 • Diabetes mellitus type 2 
 • Cardiorespiratoire aandoeningen 
 • Obstructief slaapapnoe syndroom 
 • Een aangetoonde GERD 
 • Leververvetting graad 2/ NASH of hoger (fibrose/ cirrhose) 
 • Bewezen cox- of gonartrose 
 • Met obesitas-gerelateerde co-morbiditeiten waarbij het positieve effect van gewichtsverlies aangetoond dan wel aannemelijk is. 

Contra-indicaties: 

 • Eetstoornis 
 • Chronisch instabiele psychopathologie 
 • Verslaving 
 

Lees meer

Het complete artikel leest u via PubMed. Meer informatie is ook te vinden op www.obesitascentrumamsterdam.nl.       
 

Betrokken zorgverleners en afdelingen