Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Dinsdag 17 maart 2020

Poliklinische zorg in OLVG

Om verdere verspreiding van het coronavirus te beperken, vervangt OLVG vanaf maandag 16 maart - vooralsnog tot 6 april - alle poliklinische afspraken door telefonische- of videoconsulten. Dit met uitzondering van de polikliniek Verloskunde. Hier ontvangen we onze patiënten zowel op locatie Oost als locatie West. Alle niet-noodzakelijke polikliniekafspraken stellen we uit. Fysiek contact blijft mogelijk in uitzonderingsgevallen en in geval van spoed. We begrijpen dat dit een grote impact heeft op onze patiënten, zij worden op de hoogte gebracht.

Met betrekking tot de reguliere zorg:

  • Indien u een nieuwe patiënt verwijst, kan het zijn dat u bericht krijgt van het desbetreffende specialisme dat de verwijzing op dit moment niet wordt opgepakt. Dit gebeurt op basis van de informatie uit uw verwijsbrief en de inschatting van de medische noodzaak de patiënt op korte termijn te zien.
  • Wij willen u uitnodigen vooral via teleconsultatie vragen aan de specialisten voor te leggen. Dit is al mogelijk voor de specialismen: interne geneeskunde, cardiologie, MDL, oogheelkunde, urologie, neurologie, longgeneeskunde,  kindergeneeskunde, gynaecologie, dermatologie.
  • We verzoeken u om alleen telefonisch contact op te nemen met OLVG over spoedzaken.

Via onze liveblog houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het coronavirus in OLVG.