Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Maandag 10 september 2018

Polikliniek van de toekomst: Virtual Fracture Clinic

Thijs Geerdink, ANIOS Chirurgie, won tijdens de OLVG-Wetenschapsdag 2018 de publieksprijs. Met zijn onderzoek liet hij de mogelijkheden zien van een Virtual Fracture Clinic (VFC) voor mensen met een ongecompliceerde botbreuk. De VFC is een concept om de zorg voor patiënten met traumatisch letsels efficiënter in te richten. Het Innovatiefonds van OLVG beloonde Thijs met een financiële bijdrage om dit concept verder uit te werken.

De VFC gaat uit van twee patiëntengroepen die met traumatische letsels op de SEH komen: de simpele en stabiele letsels die altijd goed genezen en de overige letsels. Beide groepen komen nu (bijna) altijd voor tenminste één nacontrole in het ziekenhuis terug. Binnen VFC gaat dit anders: de eerste groep komt niet meer (standaard) terug maar gaat met voorlichting en instructies (om contact op te nemen bij problemen) naar huis. De tweede (en grootste) groep krijgt een plan op maat waarbij besloten wordt welke zorgverlener de patiënt verder gaat behandelen en op welke wijze.

Behandelplan
Thijs: ‘Er zijn verschillende soorten letsels aangemerkt die niet altijd een standaard follow-up nodig hebben. Deze patiënten worden - binnen VFC - vanaf de SEH ontslagen met uitgebreide instructies en een informatiefolder. Voor beide hoofdlocaties van OLVG zijn dit zo’n 9.000 consulten per jaar. Bij vragen kan de patiënt tijdens kantooruren een telefoonnummer bellen, de zogenaamde Breuklijn. Hiermee voorkomen we een onnodig bezoek aan de polikliniek. Ik geloof in self-care: als je de patiënt goed uitlegt wat een normaal herstel is en wat niet, kunnen veel patiënten zelf goed inschatten of er een controle nodig is. Patiënten die bellen met de Breuklijn kunnen laagdrempelig alsnog op de polikliniek langskomen. Patiënten die wél terug moeten, zien we vaak niet op het optimale moment. Zo zeggen we bij elke patiënt met een fractuur: ‘’gips en over één week gipskamer’’ terwijl dit niet altijd nodig of mogelijk is. Veel van deze patiënten kunnen bovendien ook bij een verpleegkundig specialist of gipsmeester terecht. Binnen de VFC worden deze patiënten dagelijks onder supervisie van een traumachirurg besproken óf, wanneer en bij wie (arts of verpleegkundig specialist) een patiënt op controle komt. Daarnaast bepalen we welke beeldvorming vooraf wordt gedaan en stellen we voor elk controlemoment een duidelijk gespecificeerd doel vast, bijvoorbeeld: stand controleren op een röntgenfoto. Zo maken we voor deze patiëntengroep de dag na het SEH-bezoek gelijk een concreet en compleet behandelplan.’

Duidelijkheid
Thijs ziet het winnen van de prijs en de financiële bijdrage als een mooie stimulans: ‘De VFC is een reeds bewezen concept uit Schotland en ondertussen geïmplementeerd in tientallen ziekenhuizen in het Verenigd Koninkrijk. Het blijkt efficiënt, schept duidelijkheid voor patiënt én zorgverlener en is bovendien kostenbesparend. Ik ben er van overtuigd dat VFC de polikliniek van de toekomst is!’

De VFC gaat uit van twee patiëntengroepen die met traumatische letsels op de SEH komen: de simpele en stabiele letsels die altijd goed genezen en de overige letsels. Beide groepen komen nu (bijna) altijd voor tenminste één nacontrole in het ziekenhuis terug. Binnen VFC gaat dit anders: de eerste groep komt niet meer (standaard) terug maar gaat met voorlichting en instructies (om contact op te nemen bij problemen) naar huis. De tweede (en grootste) groep krijgt een plan op maat waarbij besloten wordt welke zorgverlener de patiënt verder gaat behandelen en op welke wijze.

Betrokken zorgverleners en afdelingen