Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Vrijdag 22 september 2017

Polikliniek Geriatrie OLVG locatie West nog onvoldoende bekend onder huisartsen

Uit het onlangs gehouden tevredenheidsonderzoek blijkt dat huisartsen onvoldoende bekend zijn met de polikliniek Geriatrie op locatie West (voorheen Centrum voor Ouderendiagnostiek).

Meerdere aandoeningen

Geriatrie OLVG bestaat uit klinisch geriaters, internisten ouderengeneeskunde en gespecialiseerde verpleegkundigen en richt zich op diagnostiek en behandeling van ouderen bij wie sprake is van meerdere aandoeningen die elkaar kunnen beïnvloeden. Vaak is er sprake van een combinatie van problemen op lichamelijk, geestelijk, functioneel en sociaal gebied, waardoor de patiënt beperkt wordt in zijn of haar zelfstandigheid. Het doel is behoud of herstel van zelfstandigheid en kwaliteit van leven.

Samenwerking

Op de multidisciplinaire polikliniek werken artsen (klinisch geriater/internist ouderengeneeskunde, neuroloog en ouderenpsychiater) verpleegkundigen en paramedici (fysiotherapeuten, ergotherapeuten en neuropsychologen) samen die gespecialiseerd zijn in de zorg voor ouderen. Ieder kijkt vanuit zijn of haar eigen vakgebied naar de patiënt. Samenwerking van die verschillende disciplines is praktisch en effectief.

Verwijzen naar de (multidisciplinaire) polikliniek Geriatrie OLVG kan via ZorgDomein > Combinatieafspraak