Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Donderdag 28 november 2019

Personele wisseling bij Sportartsen Groep OLVG

De afgelopen maanden hebben een paar vertrouwde gezichten de Sportartsen Groep OLVG (deels) verlaten. Sportarts Frank Nusse is met pensioen gegaan en Niels Wijne is afgelopen zomer begonnen als hoofd medische staf bij Ajax. Wijne, gespecialiseerd in lies-, knie-, enkelblessures en artrose-/peesproblemen, blijft nog voor anderhalve dag per week aan de Sportartsen Groep OLVG verbonden. Sportarts Simon Goedegebuure, die zich richt op de zorg voor topsporters, recreatieve sporters en mensen met een chronische aandoening, heeft versterking gekregen van vier nieuwe collega-sportartsen: Guus Reurink, Floor Kappelhoff, Rik van der Kolk en Frank van Hellemondt.

Guus Reurink werkt iedere woensdag op de polikliniek in OLVG. Daarnaast doet hij de sportmedische begeleiding van de Ajax-jeugd en heeft hij een aanstelling in het Amsterdam UMC voor wetenschappelijk onderzoek. Zijn expertises zijn hamstring-/spierblessures en inspanningsgerelateerde klachten.

Floor Kappelhoff heeft iedere vrijdag spreekuur in OLVG. De andere vier dagen werkt hij voor de roeibond en de rugbybond. Zijn aandachtsgebieden zijn chronische en acute blessures.

Rik van der Kolk werkt twee dagen per week in OLVG. Daarnaast is hij twee dagen per week verbonden aan het SMA Midden Nederland. In OLVG doet hij naast het poliklinische spreekuur een spreekuur voor topsporters. Schouderblessures zijn zijn expertise.

Frank van Hellemondt werkt twee dagen per week in OLVG. Naast het draaien van het poliklinisch spreekuur houdt hij zich vooral bezig met de supervisie van sportartsen in opleiding. Hij heeft veel ervaring met de behandeling van acute blessures.