home

Patiënten weten als geen ander wat waardevolle zorg is

Net als de andere Santeon-ziekenhuizen is OLVG bezig met het Samen Beter programma. Hierbij staat het continu verbeteren van de zorgkwaliteit van onze patiënten centraal. In de verbeterteams van het programma zitten naast zorgverleners ook altijd patiënten. Zij weten immers het beste wat voor hen waardevolle zorg is.

Elk ziekenhuis heeft voor een verbetertraject z’n eigen verbeterteam. In de video is Christine aan het woord, zelf patiënt en lid van een van de verbeterteams Diabetes. “Ik ben er echt trots op dat ik iets toevoeg als patiënt. Door mijn rol in het verbeterteam ben ik me ook veel bewuster van mijn eigen rol in mijn diabetes.”

Deze inhoud kan vanwege de huidige cookie-instellingen niet weergegeven worden.

Om deze inhoud te kunnen zien, verander je cookie-instellingen.

Patiëntparticipatie in het OLVG-verbeterteam Diabetes

OLVG maakt ook dankbaar gebruik van de input van patiënten. Internist Iris Wentholt: “De input van patiënten zorgt bij ons verbeterteam voor meer bewustzijn, maar leidt ook tot concrete verbeteringen. Dankzij één van de patiënten in ons team hebben we nu een familieconsult. Dit is een consult waarbij de naaste/partner van de patiënt wordt uitgenodigd en zodoende meer wordt betrokken bij de zorg maar ook meer context creëert voor de zorgbehoefte van de betreffende patiënt. Dat consult is voor zowel patiënt als het zorgteam zeer verhelderend: dankzij de partner hebben wij meer inzicht in de  valkuilen voor een patiënt. Daar kunnen we als zorgteam op inspelen.”

Online en offline patiënten met elkaar verbinden

Het familieconsult is niet de enige verbetering dankzij patiëntparticipatie. Diverse patiënten willen eenvoudig onderling hun ervaringen uitwisselen, over sport, loopen, hypo’s etc. Om dat te bereiken werkt het verbeterteam nu aan een app. Iris: “In de app kunnen we berichten sturen naar al onze patiënten met diabetes type 1. Zo kunnen we berichten in de media toelichten en anticiperen op mogelijke vragen.” Naast deze online community werkt het team ook aan offline verbinding van patiënten. In 2022 zorgen ze met de Diabetes de Baas cursus dat niet Nederlandstalige type 1 diabetespatiënten elkaar beter kunnen vinden en er qua diabetesmanagement niet alleen voor staan.