Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Vrijdag 23 februari 2018

Oproep voor huisartsen: check uw patiënten met HBV en HCV

In Nederland sterven jaarlijks ruim 500 mensen aan de gevolgen van hepatitis B (HBV) en hepatitis C (HCV). Zorgverleners luidden in november jl. de noodklok tijdens de afgelopen Nationale Hepatitisdag.

Betrokken MDL-arts Bert Baak vindt de mortaliteit verontrustend: ‘Ondanks het beschikbaar komen van effectieve medicatie, is het aantal sterfgevallen niet gedaald. Daarom zijn we ‘RADAR’ gestart, een project om via de huisartsen na te gaan of patiënten, die ooit de diagnose HBV of HCV hebben gekregen, ook daadwerkelijk onder behandeling zijn (geweest) van een ‘Hepatitis Behandelcentrum’ (HBC). Sommige patiënten kunnen namelijk heel lang zonder klachten rondlopen maar wel leverschade ontwikkelen. Ook kunnen ze andere mensen besmetten. Daarom willen wij deze patiënten, via hun huisarts, opsporen en overtuigen van het nut van een hernieuwde verwijzing voor behandeling.’

Meer informatie

OLVG is een gecertificeerd Hepatitis-behandelcentrum. In OLVG behandelen en begeleiden we op beide locaties patiënten met alle soorten hepatitis. Voor vragen over het ‘RADAR’-project kunt u terecht bij MDL-arts Bert Baak via e-mailadres L.C.Baak@olvg.nl.

Betrokken zorgverleners en afdelingen