Overzicht verwijsnieuws
Uitgelicht | Dinsdag 20 juni 2017

Opnamestops: een dagelijkse zorg

Wat is er bij een opnamestop precies aan de hand, wat doet OLVG eraan en wat kan je als huisarts in dat geval het beste doen? Huisartsen verbonden aan OLVG kwamen naar onze bijeenkomst om meer uitleg te krijgen over dit actuele onderwerp. 

Verschillende soorten stops

Er zijn verschillende soorten stops: een SEH-stop, CCU-stop en een opnamestop:

  • SEH-stop: Een stop voor 2 uur en geldt alleen voor ambulances met (voor OLVG) onbekende en niet (door zorgverlener) verwezen patiënten. Wordt na 2 uur automatisch opgeheven tenzij situatie ongewijzigd is.
  • CCU-stop: Een stop voor 2 uur en geldt alleen voor ambulances met (voor OLVG) onbekende acute cardiale patiënten. Wordt na 2 uur automatisch opgeheven tenzij situatie ongewijzigd is.
  • Opnamestop: De verpleegafdelingen zijn vol. Dit is geen keiharde stop, in geval van nood is OLVG voor eigen patiënten flexibel. Kan per uur en per afdeling in OLVG verschillen.

Oorzaken stops

OLVG is niet het enige ziekenhuis met stops, het is een landelijke trend. De druk op de zorg is de afgelopen vier jaar extreem toegenomen. Er zijn meer zelfverwijzers die eerder naar de SEH komen en ook de wijze van triëren door ambulances is aangepast. Ambulances rijden eerder naar een ziekenhuis. Ook de (politieke) keuze om ouderen langer thuis te laten wonen, heeft gevolgen. Ouderen komen later naar het ziekenhuis en zijn dan vaak zieker. Daarnaast zijn er personeelstekorten. OLVG kan soms niet anders dan een stop instellen om de kwaliteit en veiligheid van de zorg te kunnen blijven waarborgen.

Personeel landelijk probleem

In heel Nederland is behoefte aan (gespecialiseerd) verplegend personeel. De opleidingsplaatsen kregen de afgelopen jaren te weinig prioriteit door de crisis. In Amsterdam vissen alle ziekenhuizen in dezelfde vijver. Daarnaast maakt de overspannen woningmarkt het extra moeilijk om nieuwe collega’s van buiten Amsterdam aan te trekken. Amsterdam is gewoon (te) duur.

Maatregelen OLVG

De opnamestops is een complex probleem en OLVG heeft onder de naam ‘Slagkracht’ maatregelen getroffen om de beste zorg te kunnen blijven bieden. Project Slagkracht is onder andere met de volgende verbeteringen begonnen:

  • Er komen 10 kliniekoudsten per locatie, deze medewerkers gaan uniform sturen op de kliniekcapaciteit.
  • OLVG gaat maximaal opleiden. Algemeen verpleegkundigen stromen vaker door naar opleiding tot gespecialiseerd verpleegkundige.
  • Het werven van nieuwe verpleegkundigen wordt een continu proces. (Zo is OLVG onlangs gestart met een wervingscampagne op social media.)
  • Het ontslagmanagement wordt beter georganiseerd, inclusief door doorstroom naar vervolgzorg. (Zoals de proef met de wijkverpleegkundige op de SEH die ter plekke de thuiszorg voor ouderen organiseert zodat opname in OLVG niet nodig is.)
  • Mogelijkheden om patiënten op de dag van de operatie pas op te nemen, of opereren zonder bed, worden verder onderzocht en ingevoerd.
  • Er komt een integraal capaciteitmanagementprogramma om sneller inzicht te krijgen in de capaciteit zodat we sneller kunnen ingrijpen.

Huisarts: overleg de mogelijkheden!

Als huisarts kunt u het beste met OLVG bellen om de mogelijkheden van de opname van uw patiënt te bespreken. Een opnamestop kan namelijk per specialisme verschillen. De specialist kan wellicht niet gelijk antwoorden, ook hij/zij moet checken hoe hard de stop is. Is uw patiënt bij ons bekend, dan is er doorgaans geen probleem. 
Ook bij een SEH-stop kunt u het beste overleggen wat de mogelijkheden zijn. De situatie kan per uur veranderen. In overleg met de SEH kunnen we uw patiënt –afhankelijk van de zorgvraag- soms later op de dag wel ontvangen.

Vragen?

Bij vragen of opmerkingen over de opnamestops kunt u terecht bij accountmanager 1e lijn Marieke Poel via m.poel@olvg.nl.